Skip navigation

Nytt rekord för Helsingfors-Vanda: 16 miljoner passagerare

Pressmeddelande
Article published
18.12.2015 kl 08:12
Denna helg uppnår Helsingfors-Vanda en ny milsten i och med att passagerarantalet för första gången i flygplatsens historia överstiger gränsen på 16 miljoner passagerare om året.

– Ökningen är ett bevis på att Helsingfors-Vanda tillhör de främsta flygplatserna i Europa. Mätt i antal Asienavgångar är Finlands huvudflygplats Europas femte största flygplats, gläder sig Ville Haapasaari, flygplatschef på Finavia.

Även nästa år kan man enligt Haapasaari se fram emot en positiv utveckling, då Helsingfors-Vanda kommer att erbjuda 21 långdistansdestinationer. I antal flyglinjer till Japan uppnår Helsingfors-Vanda nästa sommar positionen som Europas största flygplats.

– Från Helsingfors-Vanda avgår mer än hundra långdistansflyg varje vecka, varav 85 till Asien och 15 till USA.

Utvidgningen av flyglinjenätverket och Helsingfors-Vandas ställning i transittrafiken mellan Europa och Asien tar utländska resenärer till Finland. Haapasaari tror att det finns betydande tillväxtpotential för turismen till Finland i framtiden.

Enligt en statistik som nyligen publicerades av Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf kan man se en tydlig ökning av asiaternas resor till Finland. Exempelvis kinesernas övernattningar har ökat med mer än 40 procent.

– Vi är med i denna utveckling inom turismbranschen och bidrar för vår del till branschens attraktionskraft på den internationella marknaden. Enligt prognoser reser hela 20 miljoner passagerare genom Helsingfors-Vanda år 2020, säger Haapasaari.

Förra gången firades ökningen av passagerarantalet på Helsingfors-Vanda i december 2013, då flygplatsen passerade gränsen på 15 miljoner passagerare om året. Då reste Jiayang Zhuo från Amsterdam till Shanghai genom Helsingfors-Vanda.

Finavia har startat ett utvecklingsprogram på 900 miljoner euro med syfte att stärka Helsingfors-Vandas ställning både i den internationella konkurrensen mellan flygplatserna och som en betydande knutpunkt för flygtrafiken mellan Europa och Asien.

En internationellt konkurrenskraftig flygplats är viktig för hela Finland och hjälper att bibehålla finländarnas goda flygförbindelser runt om i världen. Tack vare utbyggnaden kan flygplatsen år 2020 betjäna 20 miljoner passagerare om året.

Sök flygförbindelser och tidtabeller

Foto: Invigning av Finnairs nya flyglinjer på Helsingfors-Vanda 2015

Rapportering