Skip to main content

Ringbanan: Direkt ingång till flygplatsen beräknas vara tillgänglig i december

Published
20.10.2015 kl 09:58
Trafikverket har uppdaterat sina planer för att öppna terminalingången för järnvägsstationen på Helsingfors-Vanda flygplats. Ingången ska enligt uppskattningar öppnas delvis i slutet av december.

Enligt Trafikverkets nuvarande plan öppnas ingången till terminalen för passagerare i slutet av december, när hissarna kan tas i bruk och förbindelsen därmed kan öppnas. Arbeten med rulltrapporna vid ingången fortsätter även under början av 2016.

Orsaken till att öppnandet av ingången är försenat är att byggarbetena vid ingången som är av stål och glas har visat sig att vara mer krävande än väntat. Glasskivorna ska hissas ner en i taget i upp till trettio meters djup och placeringen av skivorna sker i ett mycket trångt utrymme.

– Vid sidan av placeringen av glasskivorna är installation av de långa rulltrapporna mycket tidskrävande, eftersom de över 60 meter långa rulltrapporna (3 st.) kommer att installeras ett element åt gången. Ett element är drygt 10 meter långt och 7 ton tung, och den slutliga monteringen sker i schaktet, säger Juha Kansonen, projektchef på Trafikverket.

Ingången vid Datavägen är tillgänglig för passagerare till dess att den direkta ingången till terminalen kan öppnas. Ingången ligger på cirka 350 meters gångavstånd från terminal 1 och på cirka 700 meters avstånd från terminal 2. Bussen trafikerar mellan Datavägen och terminalerna T1 och T2 ända till att den direkta ingången till flygplatsen blir färdig. Bussarna kör ungefär med cirka 5 minuters mellanrum.

Ny pendlingslinje 617

HRT startar en ny busslinje 617 för att förbättra förbindelser från Tavastvägen och Backasgatan till flygplatsen. Den nya linjen mellan Hagnäs och flygplatsen ska underlätta resan för dem som behöver byta färdmedel både i början och i slutet av Ringbanan på grund av att ingången till flygplatsen inte är färdig.

Linje 617 trafikerar med 30 minuters mellanrum under rusningstider. Linjens rutt går via Tusbyleden och Ring III så att linjen betjänar även passagerare vars arbetsplatser ligger vid korsningen av Ring III och Flygstationsvägen. Den nya linjen startar den 16 november 2015.

– Linje 617 förstärker kollektivtrafikutbudet till flygplatsen. Det är dock inte längre så trångt ombord på bussarna på linje 615 som i augusti när linjens rutt ändrades. Informationen om Ringbanan har så småningom nått även passagerarna. Vi tror att linje 617 kommer att bli en pendlingslinje eftersom den inte kör till stadskärnan dit turisterna ofta vill åka. Hagnäs är en utmärkt ändhållplats eftersom området har goda trafikförbindelser i alla riktningar. Vi kommer att öka antalet platser på linje 615 genom att börja trafikera linjen med större boggibussar, säger Tero Anttila, HRT:s direktör för avdelningen av kollektivtrafikplaneringen.

Källa: Trafikverkets och HRT:s pressmeddelanden 20.10.2016

Resa