Skip to main content

Trafi: Inga begränsningar för nattflyg på Helsingfors-Vanda på grund av buller

Published
21.10.2015 kl 09:15
Trafiksäkerhetsverket Trafi inför inga verksamhetsbegränsningar för nattrafik på Helsingfors-Vanda eftersom målet för bullerbekämpning på flygplatsen uppnås utan begränsningar nattetid.

Genom regelbundna kontroller ska man säkerställa att bullret nattetid inte ökar okontrollerat under de närmaste åren.

– Om målet för bullerbekämpning inte kan uppnås senare, är vi tvungna att pröva behovet av verksamhetsbegränsningar på nytt, säger Outi Ampuja, ledande sakkunnig på Trafi.

– Vi bekämpar flygbullret på många olika sätt. Kranskommunerna kring Helsingfors-Vanda flygplats har som planerare ett centralt ansvar för att man inte planerar mer bebyggelse i bullerområdet.

Finavia rapporterar regelbundet till Trafi om bullerläget.

I sitt beslut har Trafi beaktat såväl invånarna i området, det finländska samhällets behov som flygplatsens särställning. Samhällets behov förutsätter en fungerande trafikinfrastruktur och logistik. Finland ska vara tillgängligt dygnet runt även per flyg. Det finns ingen alternativ infrastruktur för Helsingfors-Vanda flygplats.

Källa: Trafis meddelande den 21 oktober

Utveckling