Skip to main content

Varför efterfrågas boarding pass i flygplatsens butiker?

Published
14.08.2015 kl 05:53
Ibland vill kassaexpediten i flygplatsens butik se resenärens kontrollkort. Vad beror det på?

Boarding pass (dvs. kontrollkort, boarding card) efterfrågas för kontroll av resenärens rätt att göra inköp.

Enligt finländsk skatte- och tullagstiftning är Tax Free- och Duty Free -butiker skyldiga att be resenären uppvisa sitt kontrollkort. På så sätt säkerställer kassaexpediten att resenären är på väg utomlands och har rätt att göra Duty Free -inköp.

Läs mer om resenärens inköpsrätt på flygplatsen

Välkommen att göra förmånliga inköp!