Skip to main content

Varför säkerhetskontrolleras passagerare manuellt?

Published
03.11.2015 kl 12:11
Vet du varför passagerare genomsöks manuellt vid säkerhetskontrollen? Eller vad en EDS-utrustning är för något? Vem är det som bestämmer hur passagerare och bagage kontrolleras på flygplatserna i Finland?

Säkerhetskontroll av passagerare regleras av regler som är gemensamma för alla EU-länder. Syftet med dem är att säkerställa trygga och smidiga resor. EU utfärdar minimikrav för den nationella myndigheten och luftfartslagen som måste iakttas utan undantag.

I Finland är det Trafiksäkerhetsverket Trafi som ansvarar för föreskrifterna om säkerhetskontroller.

Manuell genomsökning av passagerare

Manuell genomsökning av passagerare regleras i EU:s säkerhetsförordning 300/2008 och dess genomförandeförordning 185/2010. Enligt dem ska passagerare och bagage kontrolleras för farliga ämnen och föremål, och förbjudna föremål ska beslagtas.

Om en metalldetektorport ger larm, tar säkerhetskontrollanten reda på orsaken till larmet genom att känna på passagerarens kläder och kropp manuellt. Även byx- eller kjollinningens insida ska kontrolleras genom att känna efter med fingrarna.

I anslutning till manuella kontroller är det också möjligt att använda en handburen metalldetektor som ger larm om den upptäcker ämnen eller föremål som innehåller metall.

Användning av handburna metalldetektorer som enda metod för säkerhetskontroll är förbjuden enligt EU-förordningen. Handburna metalldetektorer kan endast användas som en kompletterande metod, och de ersätter inte kravet på manuell genomsökning eftersom förbjudna föremål också kan vara av något annat material än av metall.

Det bästa sättet att slippa manuell genomsökning är att avlägsna alla metallföremål från klädseln och lägga dem på bandet för kontrollen med röntgenutrustning. Även till exempel paljetter, knappar eller stödbågar i underkläder kan orsaka larm.

Lagen ger föreskrifter om slumpmässigt urval vid kontroll

Enligt EU-förordningen måste en viss andel av passagerarna kontrolleras utifrån ett slumpmässigt urval.

På Helsingfors-Vanda och Uleåborgs flygplatser har den slumpmässiga kontrollen från och med september 2015 utförts både genom manuell genomsökning och med hjälp av EDS-utrustning, dvs. detektorer som upptäcker rester av explosiva ämnen (EDS - Explosive Detection System). Även på andra flygplatser i Finland utförs kontrollen utifrån det slumpmässiga urvalet för hand.

Teknik ger snabbare säkerhetskontroller

Avancerad teknik och nya utrustningar gör säkerhetskontrollerna snabbare och enklare, och de minskar mängden kontroller som utförs för hand.

På Helsingfors-Vanda och Uleåborgs flygplatser används EDS-detektorer som kan upptäcka eventuella rester av explosiva ämnen på passagerarna och deras bagage. Motsvarande anordningar används på alla större europeiska flygplatser.

EU:s förordning om vätskor som gäller säkerhetskontroller trädde i kraft år 2014. Enligt förordningen ska en del av de vätskor som passagerare har med sig i handbagaget analyseras. Detta gäller till exempel barnmat och -drycker, läkemedel i vätskeform, specialdietprodukter och tax free-inköp hos transitpassagerare som kommer från länder utanför EU.

På Helsingfors-Vanda och Uleåborgs flygplatser utförs dessa kontroller med utrustningar som kan analysera flera vätskebehållare samtidigt. På flygplatser med mindre trafik används testremsor. Dessutom kan man intervjua passageraren.

Men inte ens långt utvecklad teknik väntas helt kunna ersätta den manuella kontrollen av passagerare. Målet med säkerhetskontrollen och grunden för hela flygsäkerheten är att förbjudna ämnen och föremål blir upptäckta. I vissa fall är manuell genomsökning den mest effektiva metoden.

Packa bagaget rätt

Innan du kommer till flygplatsen är det bra att undersöka vilka saker, ämnen och föremål som är tillåtna i handbagaget, vilka som ska packas i väskan som går till lastrummet och vilka som inte får tas med alls på flyget.

Mer information om hur du packar bagaget rätt redan hemma finns på vår webbplats.

Flygbolagen kan ha strängare föreskrifter om hur handbagaget ska packas än Trafi. Det lönar sig för dig att se efter på flygbiljetten eller kontrollera hos flygbolaget om det är tillåtet att transportera sådana föremål och ämnen som du har med dig på flygbolagets flygplan.

Så här förbereder du dig för säkerhetskontrollen