Skip navigation

Vasa flygplats inleder samarbete med Vasa stads parkeringsövervakning

Article published
26.08.2015 kl 09:56
Facade of Vaasa airport.
Finavia förnyade parkeringsområdet och -tjänsterna på Vasa flygplats i våras. Förnyelsen har gjort det smidigare att besöka flygplatsen, och den får nu en fortsättning då vi inleder samarbete med Vasa stads parkeringsövervakning.

På Vasa flygplats är parkering tillåten på de utmärkta parkeringsplatserna. Från och med den 31 augusti 2015 är det Vasa stads parkeringskontrollanter som ser till att man tryggt och smidigt kan besöka och parkera på flygplatsen.

Parkeringsplatserna är indelade i tre områden utifrån användningsändamål

Framför terminalen har ett så stort område som möjligt reserverats för avlämning av flygresenärer och bagage. Parkeringsplatserna framför terminalen är avsedda för högst 5 minuter långa stopp.

P1 – korttidsparkering. Cirka 30 meters promenadavstånd från bilen till terminalen. Korttidsparkeringen lämpar sig bra även för personer som följer eller hämtar passagerare.

P2 – huvudsakligt parkeringsområde med närmare 700 parkeringsplatser för flygplatsens kunder. Flygresenärer och alla som besöker flygplatsen kan parkera sin bil gratis i 25 minuter på P2. Gratis parkering sker genom att parkeringsbiljetten matas in vid utfartsbommen, man behöver alltså inte använda betalautomat. Efter 25 minuter debiteras en parkeringsavgift enligt prislistan.

Framför flygplatsen finns två körfiler, varav den som ligger närmare terminalen är reserverad för yrkestrafik.

Mer information om Vasa flygplats parkering
Mer information om Vasa stads parkeringsövervakning

Resa