Skip navigation

Avisering om mörkerflygning

Article published
31.01.2016 kl 16:55
The runway lights during night.
Skärgårdshavets Helikoptertjänst planerar övningsflyga i mörker 2.2 – 4.2.2016 kl 20.00 – 22.00.

Mer information:
http://www.shtab.com/

Människor & Luftfart