Hoppa över navigering

Finavia investerar i Guggenheim Helsinki-projektet

Pressmeddelande
Article published
05.04.2016 kl 05:00
Archived
Guggenheim museum building.
Likt många andra företag inom turismbranschen investerar Finavia i Guggenheim-museet som planeras i Helsingfors.

Målet är att under de kommande åren avsevärt öka mängden transitpassagerare som reser via Helsingfors-Vanda samt tillgodose i synnerhet det nya segmentets – stopover-resenärernas – behov. Intresset för huvudstadsregionen som resmål är en viktig faktor för konkurrenskraften av flygtrafiken vid Helsingfors-Vanda.

Finavia ser Guggenheim Helsinki som en viktig investering i utvecklingen av turismen i Finland och Helsingfors attraktionskraft. Helsingfors-Vanda konkurrerar om transitpassagerare och turismen med betydligt större flygplatser. Största delen av transitflygplatserna försöker nå stopover-resenärer, som mellan flygplansbyten besöker resmål i området.

Enligt en undersökning genomförd av Taloustutkimus uppger nästan hälften av de internationella turisterna att Guggenheim skulle öka Helsingfors attraktion som resmål.

– Intressanta sevärdheter i huvudstadsregionen ökar områdets attraktionskraft i turisternas ögon. Detta ökar också efterfrågan på flygtrafik och bidrar till att trygga goda flygförbindelser för finländarna till omvärlden. En miljon nya flygresenärer skapar i genomsnitt cirka 1 000 nya arbetsplatser. I den rådande ekonomiska situationen lönar det sig således enkom för den skull att investera, säger Finavias verkställande direktör Kari Savolainen.

Guggenheim har goda förutsättningar att bli ett dragplåster inom turismen i huvudstadsregionen. Museet gynnar också det högklassiga turism- och kulturutbudet som redan finns i huvudstadsregionen. För Finavia är det fråga om en investering som betalar sig tillbaka i form av ökat passagerarflöde.

– Investeringen i Guggenheim Helsinki-projektet stöder bra målen i Finavias omfattande utvecklingsprogram att utveckla Finlands flygförbindelser och passagerarupplevelsen. Finavia förbereder sig på att betjäna 20 miljoner passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats år 2020.

Finavia satsar också innehållsmässigt på formgivning och konst

På Helsingfors-Vanda flygplatsen har man redan i flera år genomfört ArtPort-konceptet som har glatt resenärerna med bland annat ett konstgalleri, fotoutställningar och flera finländska konstnärers konstverk.

Helsingfors-Vanda är för många resenärer den första kontakten med Finland och därför har det varit Finavias mål att presentera den finländska kulturen redan på flygplatsen. I konkurrensen bland transitflygplatser har konsten varit ett viktigt redskap som hjälpt Helsingfors-Vanda att sticka ut.

Helsingfors-Vanda flygplats är också en central inkörsport för resenärer till övriga Finland. Flygplatsnätverket som ägs av Finavia skulle gynnas av den ökade attraktionskraften som Guggenheim skulle medföra Finland. Via flygplatsnätverket kan transitresenärer också stifta bekantskap med utbudet i Lappland och andra landskap.

Foto: Guggenheim-museet i Bilbao (Pixapay)

Rapportering