Skip to main content

Finavias utbyggnadsprogram tar ett rejält kliv mot år 2020: en upplevelserik aktivitetsplats i kikaren

Published
20.09.2016 kl 09:00
Byggandet av Helsingfors-Vanda flygplats västra del har inletts. De nya passagerarlokalerna blir hela terminalutbyggnadens hjärta.

Västra delens andel av Finavias jätteinvestering på 900 miljoner euro är 300 miljoner euro. Först byggs en så kallad stor centralplats som öppnas i slutet av år 2018. I och med den får flygplatsen 25 000 kvadratmeter mer utrymme för passagerare och bagage.

– Den ståtliga centralplatsen som byggs i västra delen blir hela utbyggnadens hjärta. Passagerarna på långdistansflyg går genom platsen när de åker i väg och kommer till landet. Omkring platsen kommer det att finnas bland annat en modern säkerhetskontroll för transferpassagerare, flera affärer och restauranger samt nya tjänster, berättar flygplatsdirektör Ville Haapasaari vid Finavia.

Enligt Haapasaari blir centralplatsen ett arkitektoniskt imponerande utrymme. Tack vare sina storslagna vägg- och takkonstruktioner, som beläggs med finskt trä, är centralplatsen ett elegant utrymme för olika evenemang och fenomen.

– Vi vill inte bara erbjuda våra passagerare en smidig, bekväm och okonstlad kundupplevelse utan också andra slags upplevelser. Vårt mål är att skapa en ram för en oförglömlig och betydelsefull reseupplevelse, som passagerarna minns länge och som stärker Helsingfors-Vandas varumärke, säger Haapasaari.

Investeringsbeslut om västra delens nästa fas fattas senare. Finavias utbyggnadsprogram framskrider stegvis för att riskerna med anknytning till projektet och utvecklingen av affärsverksamheten ska kunna hanteras. På detta sätt är det möjligt att flexibelt reagera på eventuella förändringar i marknadsläget.

Helsingfors-Vandas marknadsutveckling har varit positiv under de senaste åren. Antalet bytesförbindelser har ökat med över 75 procent under de senaste tio åren.

– Helsingfors-Vanda har blivit ett av de viktigaste flygtrafikscentren, dvs. hubbarna, i Europa. Mätt enligt antalet rutter till och från Japan är Helsingfors-Vanda flygplats i dag den största flygplatsen i Europa, gläder sig Haapasaari.

Helsingfors-Vanda är den finländska arkitekturens och designens konststycke

Terminalutbyggnaden består av två delar, varav västra delen blir färdig i sin helhet år 2020. Byggandet av södra delen är redan i full gång och den öppnas sommaren 2017.

Byggandet av Helsingfors-Vanda flygplats västra del har inletts.

Utbyggnaden har planerats av den internationellt erkända, finländska arkitektbyrån PES-Arkkitehdit. Byrån har planerat även de utbyggnader på Helsingfors-Vanda flygplats som blev färdiga 1996 och 1999 samt de runda parkeringsanläggningarna framför terminalen.

– Vid planeringen har vi utnyttjat sådana element som gör att Helsingfors-Vanda kan skilja sig från de andra flygplatserna i världen. Vi lyfter fram finländskt kunnande och arkitektur. Den rikliga användningen av glas och trä gör utrymmena ljusa och naturnära, säger Tuomas Silvennoinen, arkitekt på PES-Arkkitehdit.

Utvecklandet av terminal 2 planeras

Utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda flygplats innehåller också en plan för utbyggande av terminal 2 i det nuvarande parkerings- och kollektivtrafikområdet. På det sättet skulle man få mer utrymme för incheckning, säkerhetskontroll och hantering av bagage. I stället för de två nuvarande terminalerna kan man koncentrera avgångs- och ankomsttjänsterna till en terminal.

Finavia förbereder nu en projekttävling för utvecklande av terminal 2 och området framför den. Ett eventuellt byggande påbörjas tidigast om ett par år.

Projektet skulle göra det möjligt att förbättra de nuvarande parkeringsarrangemangen och trafikförbindelserna. Helsingfors-Vanda är redan nu en viktig europeisk knutpunkt för flygtrafiken och en av de största koncentrationerna av buss- och tågtrafik i Finland. Därifrån reses även landvägen och sjövägen till Ryssland, Tallinn, Baltikum och de nordiska länderna.

Mot år 2020

Syftet med Finavias investeringsprogram på nästan en miljard euro är att stärka Helsingfors-Vandas ställning både i den internationella konkurrensen mellan flygplatserna och som en betydande knutpunkt för flygtrafiken mellan Europa och Asien.

Tack vare utbyggnaden kan flygplatsen år 2020 betjäna 20 miljoner passagerare om året. Helsingfors-Vandas styrkor är korta bytestider, vänlig personal och innovativa tjänster i världsklass. Dessa vill man bevara även när antalet passagerare ökar.

Helsingfors-Vandas utvecklingsprogram i ett nötskal

  • Sammanlagt utvidgas terminalen med 103 000 kvadratmeter. Terminalens totala yta kommer att vara 250 000 kvadratmeter år 2020, och då skulle terminalen rymma 10 Riksdagshus.
  • Antalet bryggplatser för flygplan av typen Wide Body fördubblas från åtta till 16.
  • Kapaciteten för hantering av bagage ökar med 50 procent.
  • Parkeringsområdena och rullbanorna för flygplan, dvs. uppställningsplattan, förnyas i ett område på 330 000 kvadratmeter. Byggnadsplatsen skulle rymma 65 fotbollsplaner.
  • Flygplatsens totala yta är 1 800 hektar. Om flygplatsen placerades på Helsingfors stadskärna, skulle den sträcka sig från Kajsaniemi till Skatudden och Tölö.
  • Utvecklingsprogrammets totala investering är 900 miljoner euro.
  • Sysselsättningseffekten under byggnadstiden är 14 000 årsverken.

Byggandet av Helsingfors-Vanda flygplats västra del har inletts.