Skip navigation

Helsingfors-Vanda flygplats rankas i toppen: den bästa flygplatsen i norra Europa

Pressmeddelande
Article published
17.03.2016 kl 09:51
Passagerarna har utsett Helsingfors-Vanda flygplats, som drivs av Finavia, till den bästa flygplatsen i norra Europa. Utmärkelsen grundar sig på Skytrax internationella flygplatsundersökning som hade över 13 miljoner deltagare runt om i världen.

– Helsingfors-Vanda har under nästan 20 år varit en av de bästa flygplatserna. Skytrax pris är ett bevis på att verksamheten och servicen på flygplatsen håller en hög nivå, gläder sig Ville Haapasaari, flygplatschef på Finavia.

Finavia har som mål att Helsingfors-Vanda flygplats ställning som en av de mest populära flygplatserna i Europa ska förstärkas ytterligare, då flygplatsen gör sig beredd att betjäna 20 miljoner passagerare fram till år 2020. Det pågående utvecklingsprogrammet som kostar 900 miljoner euro syftar till att bevara Helsingfors-Vandas styrkor. De korta transfertiderna, den vänliga personalen och servicen i världsklass bevaras även när antalet passagerare ökar.

Haapasaari tackar varmt hela personalen på flygplatsen. Enligt honom har priset sin grund i det goda arbete som de cirka 15 000 anställda i de olika företagen på flygplatsen utför. Dygnet runt ser de till att kunderna betjänas vänligt, att allt löper smidigt på flygplatsen samt att servicen fungerar i alla situationer.

Över en tredjedel önskar sig upplevelser och vill skämma bort sig

Förutom internationella flygplatsjämförelser utgör mångsidiga kundundersökningar en betydelsefull del av utvecklingsarbetet på Finavias flygplatser. I fjol genomfördes till och med åtta olika undersökningar på Helsingfors-Vanda.

Information samlades in bland annat via enkäter i terminalen, djupintervjuer, mystery shopping och datainsamlingsenheter som fungerar i realtid. Information skaffas till exempel om resemål samt om hurdana passagerarna är. Dessutom undersöks hur resandet utvecklas samt passagerarnas beteende, nöjdhet och behov på flygplatsen.

– Utifrån undersökningarna kan passagerarna delas in i fyra grupper: passagerare som är intresserade av upplevelser och av att skämma bort sig (34 %), passagerare som uppskattar snabb och effektiv service (26 %), rutinpassagerare (22 %) samt säkerhetsorienterade passagerare som uppskattar välbekanta förhållanden och tydlighet (18 %), säger Haapasaari.

Utifrån resultaten från de olika passagerarundersökningarna beaktas målgruppernas behov vid utvecklingen av tjänster.

– I år kartlägger vi vilka önskemål och behov passagerare som reser ofta har, dvs. så kallade frequent flyers. Bland passagerarna på Helsingfors-Vanda utgör frequent flyers 33 procent, konstaterar Haapasaari.

Finavia undersöker även passagerarnas köpbeteende. Därmed har man fått reda på att det finns stora skillnader mellan olika nationaliteter. Det är kineser och ryssar som vanligtvis handlar mest på Helsingfors-Vanda.

Bakgrundsinformation om Skytrax undersökning

I Skytrax undersökning fick passagerarna rösta på den flygplats som de ansåg vara bäst. De bedömde hur väl servicen fungerade samt servicens kvalitet på flygplatserna med närmare 40 olika mätare från incheckning till gate. Delområden som bedömdes var till exempel säkerhetskontroll, anknytningsflyg, passkontroll och inköp.

Skytrax är en oberoende och icke-vinstdrivande organisation som sedan 1999 har gjort jämförelseundersökningar av internationella flygplatser (World Airport Survey). Organisationen får ingen extern finansiering för sin verksamhet eller några betalningar från flygplatser eller övriga instanser. Priset grundar sig på omdömen som ges av passagerare.

Mellan juni 2015 och februari 2016 svarade 13,25 miljoner personer som representerade 106 olika nationaliteter på enkäten. I undersökningen deltog 550 flygplatser runt om i världen.

Changi utsågs till världens bästa flygplats och Münhen till den bästa i Europa. Helsingfors-Vanda är den bästa flygplatsen i norra Europa.

Skytrax webbplats World Airport Awards

Resa Rapportering