Skip to main content

Ny modell för säker verksamhet till fritidsflygare

Published
21.01.2016 kl 07:00
Säkerheten i fritidsflyg har väckt oro på grund av att säkerhetsläget har försvagats de senaste åren. Trafi har i samarbete med andra luftfartsaktörer tagit fram en ny verksamhetsmodell för de finländska fritidsflygarnas säkerhetsarbete.

Modellen stöder fritidsflygarnas säkerhetsarbete och ger Trafi ett tydligt verksamhetssätt för att stöda detta arbete.

Projektet för säkerhet i fritidsflyg har gett resultat som stöder säkerhetsarbetet

Kommunikationsministeriet inledde ett projekt för säkerhet i fritidsflyg efter en riskkartläggning av fritidsflygverksamheten. Kartläggningen gjordes till följd av en olycka i Jämijärvi som hade inträffats den 20 april 2014. Under ett drygt ett år stödde projektet fritidsflygarna i arbetet med att planera och införa säkerhetsverktyg.

– Trafi, Finavia, Meteorologiska institutet, Finlands Flygförbund och Suomen Moottorilentäjien Liitto har förbundit sig att följa den nya verksamhetsmodellen, säger ledande sakkunnig Heli Koivu.

Till de viktigaste resultaten av säkerhetsprojektet hör utveckling av en modell för säker verksamhet för luftfartsklubbar samt säkerhetsmeddelanden som har tagits fram genom analysarbete med SIL:s och SMLL:s frivilliga analytiker.

– Till stöd vid utbildning av fritidsflygare och för spridning av god kunskap har vi också skapat en databank med utbildningsmaterial. I databanken finns bland annat ett omfattande och praktiskt paket för väderlära samt stödmaterial till ultralärare och kontrollflygare, säger Koivu.

Projektet har genomförts i nära samarbete med Finlands Flygförbund (SIL), Suomen Moottorilentäjien Liitto (SMLL), Finavia och Meteorologiska institutet. I projektet deltog ett stort antal frivilliga entusiaster och påverkare inom luftfarten.

Källa: Trafis meddelande 12.1.2016

Människor & Luftfart