Skip navigation

På Helsingfors-Vanda flygplats finns de bästa förbindelseflygen i Norden till olika håll i världen

Pressmeddelande
Article published
06.09.2016 kl 07:00
Enligt en färsk undersökning av flygplatsorganisationen ACI Europe kommer Helsingfors-Vanda flygplats på 12:e plats bland de viktigaste förbindelseflygplatserna i Europa, dvs. hubbarna. Helsingfors-Vanda flygplats betydelse som en internationell knutpunkt för förbindelsetrafik är större än för någon annan flygplats i Norden.

Antalet bytesförbindelser som Helsingfors-Vanda flygplats erbjuder har under de senaste tio åren ökat med över 75 procent. Tack vare detta är flygplatsen nu en av de viktigaste flygtrafikscentren i Europa, det vill säga hubbarna.

I undersökningen mätte man de förbindelser som huvudflygplatsen erbjuder och som kunden kan köpa av flygbolaget som en enda biljett.

Vad gäller förbindelseflyg överglänser Helsingfors flygplatserna i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Alla drar nytta av att man utvecklar förbindelsetrafiken. Detta syns även i Finland, eftersom finländarna har utmärkta förbindelser till olika håll i världen i förhållande till landets befolkningsmängd.

Enligt Finavias verkställande direktör Kari Savolainen utgör flygtrafiken ett kraftigt stöd för Finlands ekonomi. Enligt honom behövs det nu i Finland ett riksomfattande projekt där man i så hög grad som möjligt poängterar goda flygförbindelser, både vad gäller att utveckla turismen och att locka investerare och utländska företag till Finland.

– En framgångsrik internationell flygplats stimulerar landets ekonomi och sysselsättning och har en stor betydelse för nationalekonomin. Till exempel i Finland sysselsätter flygtrafiken 100 000 personer och dess andel av bruttonationalprodukten uppgår till cirka tre procent. Detta är en orsak till varför flygplatserna vill öka antalet förbindelseflyg och varför konkurrensen mellan flygplatserna är så hård, säger han.

I och med Finavias utvecklingsprogram kommer Helsingfors-Vanda flygplats inom några år klara av att betjäna 20 miljoner passagerare om året. Utvidgningen av flygplatsen garanterar att Finland även i framtiden har goda flygförbindelser. Förutom genom att öka kapaciteten försöker man hitta ny tillväxt genom att ännu mer än tidigare satsa på marknadsföring och försäljning.

– Helsingfors-Vanda flygplats har, vid sidan av ett bra geografiskt läge och konkurrenskraftiga tjänster, även den fördelen att det finns plats för flygplatsen att utvidga. Vi kan bygga ut terminalerna och startbanornas kapacitet räcker till för den ökande trafiken. Dessutom är antalet invånare inom det område som påverkas av flygplansbuller lägre jämfört med många flygplatser i Europa, konstaterar Savolainen.

Flest förbindelser till Asien

Helsingfors-Vanda flygplats ställning som en betydande knutpunkt i Europa betonas särskilt av det rikliga utbudet av rutter mellan Helsingfors och Asien.

Från Helsingfors kan man välja mellan 31 direkta flyg varje vecka till Japan, antalet ligger på tredje plats i hela Europa. Mätt enligt antalet rutter till och från Japan är Helsingfors-Vanda flygplats idag den största flygplatsen i Europa. Från Köpenhamn går sju direkta flyg till Japan varje vecka, ingen går från Stockholm eller Oslo. Flyg per vecka till destinationer i Kina är 25 från Helsingfors, 14 från Köpenhamn och 9 från Stockholm.

Antalet rutter har igen ökat i år efter att Finnair öppnade rutter från Helsingfors till Guangzhou i Kina och Fukuoka i Japan i maj. I oktober kommer ställningen som ledande knutpunkt för flygtrafik att lyftas fram ännu mer för Helsingfors-Vanda flygplats när Qatar Airways öppnar en förbindelse mellan Helsingfors och Doha, hubben med snabbaste tillväxten i Mellersta Östern. Tack vare detta öppnas ännu mångsidigare flygförbindelser från Finland till såväl Mellersta Östern, Afrika och Australien.

Av ACI Europas undersökning framgår att det från Helsingfors-Vanda flygplats finns 8 509 relevanta förbindelseflyg och då kommer flygplatsen på 12:e plats i jämförelsen mellan flygplatser i Europa. I Köpenhamn är motsvarande tal 5 831 (plats 14), i Oslo 3 948 (plats 17) och i Stockholm 2 898 (plats 22).

Du kan läsa hela rapporten här.

ACI Europe (European region of Airports Council International) är en samarbetsorganisation för flygplatser i Europa. Den representerar nästan 500 flygplatser i 45 länder i Europa. År 2014 gick över 90 procent av den kommersiella flygtrafiken i Europa via dess medlemsflygplatser, det vill säga fler än 1,8 miljarder passagerare. Läs mer (på engelska): www.aci-europe.org

Rapportering