Skip to main content

Polisstyrelsen: Systemet för passageraruppgifter tas i bruk i Finland ännu före årets slut

Published
11.11.2016 kl 09:25
Systemet för passageraruppgifter förbättrar flygpassagerarnas säkerhet och förhindrar allvarlig brottslighet.

Systemet för passageraruppgifter består av uppgifter om passagerarna som samlats in av flygbolagen. Med hjälp av uppgifterna kan man övervaka personer som misstänks ha kopplingar till terrorism eller annan allvarlig brottslighet.

Utlämnandet av uppgifter gäller all gränsöverskridande flygtrafik.

Systemet för passageraruppgifter är ett tekniskt verktyg för insamling av uppgifter om passagerare. Det innehåller sådana uppgifter som flygbolagen samlar in om passagerarna, till exempel boknings- och incheckningsuppgifter för flyg. I systemet samlas också förhandsuppgifter om passageraren som till exempel namn och medborgarskap samt uppgifter om flyget och resrutten.

Insamlingen av passageraruppgifter grundar sig på Europeiska unionens PNR-direktiv som trädde i kraft i maj. Direktivet har förpliktat Finland att bygga upp ett system för passageraruppgifter och inrätta en enhet för behandling av passageraruppgifter vid Centralkriminalpolisen.

Lagövervakningsmyndigheterna behandlar passageraruppgifter i enlighet med lagarna som gäller skydd av personuppgifter. För behandlingen av passageraruppgifter har en dataskyddsansvarig utnämnts. Denna person sköter rådgivningen och övervakningen i anslutning till detta och är kontaktperson i alla ärenden som gäller PNR-uppgifter.

Mer informationfås på Polisstyrelsens webbplats. Dessutom är broschyrer om det nya systemet  tillgängliga vid Finavia's informationsdisk på flygplatserna.