Skip navigation

Finländarna vill sätta fart på turistboomen: 80 procent anser att Finland inte har utnyttjat turismens möjligheter fullt ut

Pressmeddelande
Article published
20.01.2017 kl 08:00
An airplane taking off.
Det finns möjlighet till utveckling och en stor tillväxtpotential inom finländsk turism. Upp till 80 procent av finländarna anser att Finland inte har utnyttjat alla sina möjligheter inom turismen. Detta framgår av den undersökning Finavia har låtit utföra och där man frågade finländarna om deras synpunkter på resor och Finland som turistland.

Resultatet är överraskande eftersom Finland har fått mycket publicitet även i utländsk media och till exempel antalet passagerare på Finavias flygplatser nådde förra året rekordet genom tiderna till följd av den ökande turismen. Turismen i Lappland upplever till och med en supervinter och allt fler asiatiska resenärer på Helsingfors-Vanda flygplats väljer Finland som destination.

– Utvecklandet av turismen är en förutsättning för ökad efterfrågan på flygtrafik och en garanti för att finländarnas goda flygförbindelser bevaras. Finlands dragningskraft som turistmål syns i form av ökad trafik, både inom landet och internationellt. Det arbete vi har utfört med många olika samarbetspartner för att främja turismen i Finland har nu burit frukt, säger Finavias VD Kari Savolainen.

De som svarade lyfter fram följande som Finlands största turistattraktioner: den rena naturen (83 %), säkerheten och funktionaliteten (45 %) och tystnaden (34 %). Respondenterna fick välja tre favoriter.

Finländarna känner tillförlitlighet inför turismens utvecklingsaspekter och smidiga rörlighet i framtiden. Över hälften (51 %) av de svarande var övertygade om att utvecklingen inom teknologi kommer att föra med sig hållbara, förmånliga och effektiva lösningar för resande.

Finländarna uppskattar främst priset när de själva reser. Nästan hälften (46 %) anser att det är viktigare när man väljer hur man reser. Därefter uppskattar finländarna resans komfort (39 %).

Bilismen har fortfarande en stark ställning i Finland. På resor som är över 500 km långa är bilen det mest populära transportmedlet (34 %). På andra plats kom flygplan (29 %) och på tredje plats tåg (25 %).
– Man måste se på trafiksystemet som en helhet där de olika trafikformerna bildar fungerande resekedjor. I trafikdebatten finns det skäl att fokusera på hur vi överhuvudtaget kan röra oss smidigt. Vi måste se till att det från olika områden i Finland finns smidiga förbindelser till det internationella nätverket, säger Savolainen.

Utredningen offentliggörs på Resemässan den 20 januari 2017 som en del av den paneldiskussion som Finavia ordnar. Diskussionens rubrik är Smidiga förbindelser skapar resans stämning. I paneldiskussionen deltar Finavias VD Kari Savolainen, VR:s chef för passagerartrafiken Maisa Romanainen, Onnibus VD Lauri Helke, Finnairs ansvariga chef för kundupplevelser Piia Karhu och Lapland Hotels VD Ari Vuorentausta.

Den av Finavia beställda undersökningen genomfördes av IRO Research. Undersökningen omfattade 1 000 personer. Undersökningen genomfördes 28.11–8.12.2016.

Rapportering