Skip navigation

Karleby-Jakobstad flygplatstransport sköts av Dahl Citybus Ab

Article published
01.09.2017 kl 11:47
Karleby-Jakobstad flygplats kan enkelt nås med flygfältstransporten. Transporttjänsten sköts av Dahl Citybus Ab.

För resenärer som anländer till Karleby-Jakobstad flygplats och för resenärer som inleder sin resa från flygplatsen har transport ordnats mellan Karleby centrum och flygplatsen för alla tidtabellsenliga reguljärflyg.

Transporten till flygplatsen startar från Mannerheimplatsen ca 70 minuter före flygets avgång och kör via Sokos Hotel Kaarle.

Samma rutt körs tillbaka i motsatt ordning. Transporten från flygplatsen startar ca 5-10 minuter efter att planet landat.

Som färdmedel används endera buss eller taxi beroende på antalet resenärer. Avgiften för en enkelresa är 20 euro.

Läs mer om Karleby-Jakobstad flygfältstranport på Karleby stads hemsida.

Parkering, bussar och taxis på Karleby-Jakobstad flygplats

Resa