Skip navigation

Kimmo Mäki blir verkställande direktör för Finavia

Pressmeddelande
Article published
06.09.2017 kl 07:30
An image of Kimmo Mäki.
Diplomingenjör Kimmo Mäki, 43, har utsetts till Finavia Abp:s nya verkställande direktör. Han inleder sitt arbete 1 januari 2018. 

Kimmo Mäki har bred erfarenhet av service- och logistiksektorn. Han har under de senaste sex åren arbetat som verkställande direktör för Helsingin Satama Oy. Innan dess har han arbetat för bland annat Steveco Oy och Stockmann Abp.

– Kimmo Mäki har gedigen erfarenhet av att leda serviceaffärsverksamhet och framgångsrikt genomföra stora investeringar. Finavias resultat är på toppnivå, flygtrafiken växer kraftigt och på Helsingfors-Vanda pågår det största investeringsprogrammet i bolagets historia. Jag tror att vi under Mäkis ledning kan utveckla Finavia till att bli än mer kundorienterat och att säkerställa en hållbar tillväxt för bolaget även i fortsättningen, säger Harri Sailas, ordförande för Finavias styrelse.

– Det känns bra att få möjlighet att arbeta för ett företag som är viktigt för Finlands konkurrenskraft och tillgänglighet. Jag väntar med iver på att få utveckla Finavia och flygplatsernas tjänster.  Ett pålitligt och kundorienterat verksamhetssätt, ett ansvarsfullt grepp och kunnig personal är även i fortsättningen hörnstenar för bolagets framgång, säger Mäki.

Verksamhetsledarens avlöning följer den statliga ägarens anvisningar. Den nya verkställande direktörens månadslön är 26 000 euro. Hans pensionsförmåner och -ålder fastställs enligt lagen om pension för arbetstagare.

Finavias nuvarande verkställande direktör Kari Savolainen, 63, fortsätter som rådgivare för ledningen och går i pension nästa år.

Människor & Luftfart Rapportering