Skip navigation

Namnet på det nya landmärke som rests på flygplatsen för att hedra Finlands 100-årsjubileum har offentliggjorts

Pressmeddelande
Article published
04.12.2017 kl 13:58
Stefan Lindfors’s giant bird sculpture at Helsinki Airport
Den stora skulptur som rests vid infarten till Helsingfors-Vanda flygplats har fått sitt namn. Finavia beställde skulpturen av inredningsarkitekten och skulptören Stefan Lindfors för att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum.

Finavia utlyste en öppen tävling för att hitta ett lämpligt namn till flygplatsens nya landmärke, och 1 347 förslag skickades in. Konstverkets namn blev Skydreamer.

Oväntat många namnförslag skickades in. Enligt jurymedlemmen och författaren Kari Hotakainen visar det att Lindfors skulptur och dess namn väckte människors intresse.

– Skydreamer är ett träffande och passande namn för Lindfors sympatiska skulptur. Namnet är lite vilt, precis som verket, fortsätter Hotakainen.

– Namnet för tankarna till resor, flygande, drömmar och äventyrslust. Det får oss också att tänka på de känslor av avfärd och ankomst som man bara kan uppleva på en flygplats, förklarar Helsingfors-Vanda flygplats flygplatschef Ville Haapasaari.

Namnförslaget Skydreamer skickades in av Ulla Madetoja. Hon belönas med en flygsimulatorupplevelse. Domarna var enhälliga i sitt beslut.

Lindfors 16 meter höga skulptur rör sig med vindkraft som en jättelik vindflöjel. Verkets gigantiska segel fungerar både som energikälla och som filmduk. Projektorerna som har monterats på den livfulla skapelsens vingar reflekterar meddelanden till gäster som anländer till flygplatsen.

– Min skulptur är en flygande fantasi. Den rör sig stolt med vindens kraft ovanför oss, för alltid och oförutsägbart. Den andra dimensionen hos skulpturen avslöjas när den talar till oss via den reflekterade bilden om nya saker och med ny information från dag till dag, år efter år, berättar Lindfors.

Enligt Lindfors påminner den bevingade varelsen om en fågel, som symboliserar luftfart och kommunikation som förenar folk. Den passar utmärkt på flygplatsen särskilt nu när Helsingfors-Vanda förnyas och utvidgas tack vare Finavias betydande investeringsprogram.

Skulpturen Skydreamer är en fortsättning på Finavias konstflygplatskoncept Art Port, vars mål är att erbjuda passagerarna nya och överraskande tjänster. Flygplatsupplevelser är ett bra sätt att utmärka sig bland andra internationella transitflygplatser. Konst inverkar positivt på hur nöjda passagerarna är och utgör därför även en del av Finavias arbete med att utveckla kundupplevelserna.

På Helsingfors-Vanda flygplats pågår ett utvecklingsprogram på 900 miljoner euro som leds av Finavia, vars syfte är att förstärka Helsingfors-Vanda flygplats ställning i den internationella flygplatskonkurrensen och som en betydande knutpunkt i flygtrafiken mellan Europa och Asien. En internationellt konkurrenskraftig flygplats är viktig för hela Finland och hjälper att bibehålla finländarnas goda flygförbindelser runt om i världen. Tack vare utbyggnaden kan flygplatsen betjäna 30 miljoner passagerare om året.

Juryn bestod av flygplatschef Ville Haapasaari, författaren Kari Hotakainen, inredningsarkitekten och skulptören Stefan Lindfors samt marknadsförings- och kommunikationschef Katja Siberg och utvecklingschef Merja Haapanen från Finavia.

Människor & Luftfart