Hoppa över navigering

Finavias storinvestering i Helsingfors-Vanda går in i nästa fas: ett fartfyllt år på kommande

Pressmeddelande
Article published
27.11.2018 kl 11:14
Finavian jätti-investointi Helsinki-Vantaalla siirtyy uuteen vaiheeseen: tiedossa hurja vuosi
Ansvar
År 2019 kommer att vara ett år i särklass för Helsingfors-Vanda. Flygplatsen kommer att förnyas och förändras mer under ett års tid än någonsin tidigare. I januari kommer tyngdpunkten för utbyggnadsarbetet att förflyttas framför terminal 2. Byggarbetet påverkar trafikarrangemangen och passagerarnas rörlighet.

– Nästa år slutför vi alla utbyggnadsarbeten som betjänar fjärrtrafiken vid Helsingfors-Vanda. Vi tar i bruk många rymliga och trivsamma lokaler, nya serviceställen och modern infrastruktur. Samtidigt förflyttas tyngdpunkten för vårt investeringsprogram från att öka kapaciteten för fjärrtrafik till att bygga ut terminal 2, säger Henri Hansson, teknisk direktör vid Finavia.

I januari inleds den mest synliga fasen i utvecklingsprogrammet vid Helsingfors-Vanda, då flygplatsens inchecknings- och ankomsthallar samt arrangemangen för allmän transport byggs om. I början av 2020-talet kommer vi att bygga färdigt ett helt nytt slags område framför terminal 2 som betjänar flygpassagerarna.

– Vi bygger en ny byggnad med en ny incheckning, säkerhetskontroll, bagageöverlåtelse och samt en ny mottagning av flygpassagerare. De nuvarande avgångs- och ankomsthallarna i terminal 2 byggs helt om till gateområde. Flygplatsen kommer att få mycket mer utrymme för passagerare och fler möjligheter att öka serviceutbudet så att det blir ännu mångsidigare än förut, berättar Hansson.

I framtiden kommer passagerarna att få tillträde till en lyxig och arkitektoniskt stilig flygplats.

Helsinki-Vantaan lentoasema

– Innan allt blir färdigt får vi nog vänta oss damm, oväsen och andra olägenheter. Serviceställen flyttas, förbindelseleder förändras, gångvägar blir längre och bilen måste parkeras längre bort, beskriver Hansson de prövningar som flygpassagerarna får möta under de två-tre kommande åren.

Han betonar att Finavia gör sitt bästa för att kundupplevelsen ska vara så god som möjligt trots det omfattande byggarbetet. Satsningar görs på kommunikation, på trafikarrangemangens smidighet och på planeringen av trafiken från och till byggarbetsplatsen. Till exempel har Finavia anställt 15 personer till för att guida passagerarna på flygplatsen.

Parkeringsarrangemangen för personer som kommer med egen bil är det första som förändras

Parkeringshallen P2/P1 som är trettio år gammal och betjänat mer än sju miljoner bilar kommer att rivas för att ge plats åt den nya ikoniska ingången vid Helsingfors-Vanda.

Hallen stängs den 7 januari, varefter bilister som kommer till flygplatsen ombes använda parkeringshallarna P3 och P5 samt utomhusparkeringsplatsen P4. Också snabbparkeringsplatserna som tidigare funnits framför terminal 1 och 2 förflyttas till parkeringshall P3.

Finavia har en gratis parkeringsbuss med vilken passagerarna kan åka mellan parkeringsområdena och terminalen.

Finavia har förberett sig på rivningen av parkeringshallen redan på förhand genom att bygga ut parkeringshallen P5 år 2016. Då fick flygplatsen 3 000 parkeringsplatser till.

– Utbyggnaden av terminal 2 omfattar också byggandet av en ny parkeringshall. Den kommer att bli färdig om ett par år, säger Hansson.

Nästa större förändring sker på våren, då taxi- och busstationerna flyttas och trafikarrangemangen förändras. Finavia kommer att skicka ut mer detaljerad information om det år 2019.

Finavian jätti-investointi Helsinki-Vantaalla siirtyy uuteen vaiheeseen: tiedossa hurja vuosi

Tre saker som är bra för passagerarna att hålla i minnet

 1. Det kommer att ske förändringar varje månad, till och med varje vecka. Innan man kommer till flygplatsen är det bra att kontrollera de aktuella nyheterna för Helsingfors-Vanda på Finavias webbsida.
 2. Nu lönar det sig att vara på flygplatsen i god tid. Man måste reservera tillräckligt med tid för att förflytta sig till terminalen och planet.
 3. Om man kommer till flygplatsen med egen bil, lönar det sig att boka parkering på förhand så att man säkert får den plats man önskar.

Utbyggnaden av terminal 2 är en del av Finavias investeringsprogram för en miljard euro. Programmets mål är att stärka Helsingfors-Vandas position som en betydande europeisk flygplats och förbereda flygplatsen att betjäna 30 miljoner passagerare.

Den nya byggnaden kommer att ha en storlek på 40 000 kvadratmeter. Det omfattar nya utrymmen för incheckning och bagageavlämning, säkerhetskontroll och ett multimodalt resecenter. De nuvarande avgångs- och ankomsthallarna kommer att anslutas till Schengen-gateområdet. Ombyggnadsarbetet omfattar sammanlagt 35 000 kvadratmeter.

Utöver utbyggnadsarbetet i terminalen byggs det en ny parkeringshall med 1 800 parkeringsplatser till. Det nya taxiområdet kommer att ha en storlek på cirka 4 500 kvadratmeter och den nya busstationen ca 6 500 kvadratmeter.

Parkeringshallen blir färdig år 2020, den nya byggnaden år 2021 och ombyggnadsarbetena år 2022. Alliansen för byggarbetet består av Finavia, SRV samt planeringsgruppen för utbyggnadsarbetet Arkkitehtitoimisto ALA Oy, Arkkitehtitoimisto HKP Oy och Ramboll Finland AB. Projektet finansieras delvis av Europeiska unionen.

Helsingfors-Vanda månad för månad

Januari

Parkeringshallen P2/P1 stänger den 7 januari. Rivningsarbetet av parkeringshallen inleds. Förändringarna gäller alla som kommer till flygplatsen med egen bil.

Februari

Aukio, som är hjärtat av den nya tillbyggnaden för fjärrflyg på Helsingfors-Vanda, tas i bruk.

Mars-april

Avlämning av passagerare med personbil i terminal 2 förflyttas till ankomstvåningen. Taxistationen flyttas till bottenvåningen. En del av serviceställena flyttar till ett nytt ställe. Tillbyggnaden för terminal 1 öppnas i april.

Maj

Området för fjärrflyg utvidgas ytterligare, och den första delen av västra flygeln blir färdig. Ramperna som för till huvudingången vid terminal 2 rivs. Busstationen flyttas framför hotell Scandic. En del av servicediskarna flyttar till ett nytt ställe.

Juni

Tillbyggnaden för gränskontrollen som betjänar fjärrflygpassagerare öppnas.

Finavias investeringsprogram i ett nötskal

 • Terminalens yta ökar: + 45 % (103 000 m2), vilket motsvarar ett område som är lika stort som nöjesparken Borgbacken. Hela arean för terminalen kommer att vara över 250 000 m2 i början av 2020-talet. Ett sådant område skulle rymma tio riksdagshus.
 • Fler nya platser med ombordstigningsbryggor för flygplan: 8 st. för bredkroppade flygplan + 100 %, 4 st. för smalkroppade flygplan + 15 %
 • Ökad kapacitet för bagagehantering: +50 %
 • Ökad kapacitet för passkontroll: +50 %
 • Ombyggd uppställningsplatta (parkeringsområden och taxibanor för flygplan): 450 000 m2, dvs. ett område som motsvarar ca 90 fotbollsplaner.
 • Utbyggnad av parkeringshus P5 (3 000 parkeringsplatser) och en ny parkeringshall (1 800 parkeringsplatser)
 • En ny multimodal resecentral som kopplar samman olika transportformer.
 • Finavias investering: ca 1 miljard euro
 • Investeringsprogrammets inverkan på sysselsättningen under byggarbetet 14 000 årsarbetsenheter
 • Den ökade flygtrafiken för med sig 5 000 nya permanenta jobb

Bilder: Arkkitehtitoimisto ALA, Mir