Skip navigation

På torsdagen den 14.11 kommer det att arrangeras en övning på Mariehamns flygplats

Article published
13.11.2019 kl 12:32
Mariahamn_flygplats_på_kvällen
Under övningen övas några olika typer av avvikelsesituationer i flygplatsmiljön.

I övningen medverkar de på flygplatsen verksamma organisationerna samt polis- och räddningsmyndigheterna.

Övningen har ingen inverkan på flygplatsens ordinarie verksamhet. Alla passagerare och flyg servas som vanligt.

Övningen går av stapeln vid 12 tiden.