Hoppa över navigering

Tull: I fortsättningen kan du inte ens föra in ett äpple utan sundhetscertifikat från ett land utanför EU

Article published
12.12.2019 kl 16:32
Ihmishahmoja Helsinki-Vantaan Länsisiivessä
Resa
Den nya växtskyddslagstiftningen begränsar resandeinförsel av växter och växtprodukter utan sundhetscertifikat från länder utanför Europeiska unionen. Den nya lagstiftningen träder i kraft den 14 december 2019.

Sundhetscertifikat behövs för:

  • plantor, krukväxter, grönväxter,
  • sticklingar, grenar, knölar, rhizom och motsvarande förökningsmaterial,
  • fröer avsedda för sådd,
  • snittblommor och -grenar samt
  • färska frukter, bär, grönsaker och rotfrukter.

Banan, dadlar, durian, ananas och kokos lämnas utanför kraven på växters sundhet.

I fortsättningen får alltså inte ens ett äpple eller en apelsin utan sundhetscertifikat föras in eller beställa från en nätbutik utanför EU.

‒ Eftersom det är nästintill omöjligt för en privatperson att få ett sundhetscertifikat, så är det i praktiken omöjligt att föra in färska frukter, bär och grönsaker från områden utanför EU” säger tullöverinspektör Tiia Sulander-Seppänen.

‒ Importvillkoren för växter har skärpts så att vi på ett effektivare sätt kan stoppa växtskadegörare från att spridas i EU området” berättar överinspektör Sari Haikola från Livsmedelsverket.

‒ Det lönar sig för resande att lära sig tänka på ett nytt sätt när det gäller införsel av varor. En del resenärer är väl medvetna om att man inte får föra in några mjölk- och köttprodukter till Finland från länder utanför EU. Nu utvidgas begränsningen till att också omfatta bl.a. bär, frukter och grönsaker”, konstaterar Sulander-Seppänen.

Tullen övervakar resandeinförsel – frivilligt överlåtande medför inga sanktioner

Tullen övervakar resandeinförsel vid gränsövergångsställena. Förbjudna växter och växtprodukter kan lämnas i sopkärl vid gränsövergångsställen på östra gränsen (separata kärl finns för kött- och mjölkprodukter) och på flygplatserna kan de lämnas till tulltjänstemännen. Frivilligt överlåtande medför inga sanktioner. Upprepat eller allvarligt brott mot importförbudet är straffbart.

Källkod: Tull

Läs mera om sundhetscertificat.