Hoppa över navigering

Coronahundarna kommer till flygplatsen – kan identifiera viruset tidigare än laboratorietester

Article published
18.09.2020 kl 10:46
Archived
Koronakoira haistelee näytettä ohjaajansa opastuksella.
Resa
Finavia välkomnar coronahundarna till Helsingfors-Vanda. Bolaget är glada över att Vanda stad testar nya och effektiva metoder för att stävja coronapandemin.

Coronahundarna får snart börja sitt jobb på Helsingfors-Vanda. Man hoppas att hundarnas skarpa väderkorn hjälper att hitta coronafall tidigare än förut. Vanda stad tror att hundarna är en effektiv åtgärd i utvecklingen av hälsosäkerheten.

– Pilotfasen som börjar på tisdag. Vi är pionjärer, så vitt vi vet ingen annan flygplats har prövat på coronatestning med hjälp av hundar som tränats till luktdetektion i så här vid utsträckning. Vi är glada för initiativet som Vanda stad tagit. Det här kan vara ännu ett steg framåt i stävjandet av covid-19, säger flygplatschef Ulla Lettijeff från Finavia.

Det är lätt för hundarna att identifiera coronaviruset, och resultaten är goda. I Helsingfors universitets preliminära undersökningar har man kommit fram till att hundar kan identifiera viruset med nästan hundra procents säkerhet. Det är möjligt för hundarna att upptäcka en coronainfektion till och med flera dagar före symtomen börjar. Detta är något som laboratorietester inte klarar av.

Hundarna upptäcker coronaviruset i betydligt mindre mängder än PCR-testerna som allmänt används inom hälsovården. Skillnaden är stor eftersom hundarna behöver 10–100 molekyler för att kunna identifiera viruset, medan testinstrumenten behöver 18 000 000 molekyler för att hitta det.

Koronatesti tehdään pyyhkäisemällä ihoa lapulla.

Helsingfors-Vandas coronahundar tränas av Wise Nose. Forskningsgruppens startup Nose Academy driver verksamheten på flygplatsen. I fortsättningen kan nosandet bli en uppgift för tjänstehundar. Officiellt kan coronatestning med hjälp av tjänstehundar påbörjas först när en lagändring gör det möjligt.

– Vi samarbetar med Tullen med den tanken att verksamheten kan i framtiden flyttas till Tullens ansvar, säger Susanna Paavilainen, forskningskoordinator för Helsingfors universitets Dogrisk-grupp och verksamhetsledare för Wise Nose-föreningen.

I coronatestet som görs av Helsingfors-Vandas coronahundar blir de testade personerna inte direkt nosade av coronahundar, utan hunden jobbar i sin egen koja. Personen som ska testas sveper sin hud med en provlapp och den läggs i kojan. Hundens jobb börjar när den får nosa i en skål där lappen finns. Förfarandet skyddar också hundledarna mot smitta. Provet ges anonymt.

Om testresultatet är positivt leds passageraren till Vanda stads hälsorådgivningspunkt på flygplatsen.

Koronakoirien nelikko ohjaajiensa kanssa Helsinki-Vantaalla.

I framtiden kommer fyra hundar att jobba på flygplatsen under ett skift. Jobbskiften framskrider på hundarnas villkor. Allt som allt deltar 10 hundar i träningen.

– Hundarna måste vila ibland. Två jobbar och två vilar. Tjänsten är i första hand avsedd för passagerare som kommer från utlandet, säger Paavilainen.

Nästa alla hundar är redan tidigare bekanta med att urskilja lukter. Hur en hund lär sig identifiera corona avgörs av hundens bakgrund. En av coronahundarna som ska jobba på Helsingfors-Vanda är vinthundmixen Kössi, 8, som lärde sig identifiera och urskilja lukten på endast sju minuter.

– Alla hundar klarar inte av det eftersom de jobbar på olika sätt. Kössi har en lång historia med att identifiera biologiska prov.

Flygresor under coronapandemin