Flygresor under coronapandemin

Resenärernas säkerhet är av högsta prioritet för Finavia. Vi ser till säkerheten på flygplatserna på många sätt för att resenärerna ska känna sig trygga, då de besöker våra flygplatser.

Före ankomsten till flygplatsen

Vart kan jag resa från Finland?

Regeringen rekommenderar att man ska undvika onödiga resor till utlandet. Undantaget är de länder för vilka inreserestriktionerna har avskaffats.

På grund av det muterade coronaviruset rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd THL att resor till Indien, Sydafrika och Brasilien ska undvikas helt.

Se även punkten Vilka anvisningar om coronaviruset ska jag tänka på redan hemma?

Mera information

Vilka anvisningar om coronaviruset ska jag tänka på redan hemma?

När du planerar ett resa till utlandet, ta hänsyn till att flera länder för tillfället har inreserestriktioner. Ta reda på inrese-, coronatest- och karantänsbestämmelserna i ditt destinationsland hos de lokala myndigheternas och ditt flygbolag. Finnairs resenärer får mer information här (på finska) .

Mer information får du också från utrikesministeriets resemeddelanden. Titta också Coronatest på Helsingfors-Vanda flygplats sidan.

En del av flygbolagen kräver ett intyg över negativt coronatest som pappersutskrift och på ett språk som bestäms av destinationslandet. Skriv vid behov ut testintyget före ankomst till flygplatsen.

Kontrollera omfattningen av din reseförsäkring. Ta med dig ditt pass om du reser utomlands.

Ta med dig tillräckligt många masker på resan. Du behöver dem under hela resan både på flygplatsen och i flygplanet. Läs också Måste jag använda ansiktsmask på flygplatsen och Kan jag köpa ansiktsmasker på flygplatsen.

Kontrollera vilka bagage du får ta med dig som handbagage och vad som ska transporteras i lastrummet. Följ flygbolagetsanvisningar om bagagets mängd och vikt.

Checka in hemma alltid då det är möjligt.

Var hittar jag terminalernas öppettider?

Kontrollera öppettiderna för Finavias flygplatser här.

Kan jag följa med resenärer till Helsingfors-Vanda flygplats?

För att minska antalet kontakter med andra människor och kunna hålla avstånd är terminal 2 för närvarande endast avsedd för resenärer och personal.

Trafikarrangemangen på Helsingfors-Vanda flygplats ändras den 2 mars 2021. Taxitrafiken samt avlämning och hämtning av passagerare koncentreras framför terminal 1 (T1). Mera information finns här.

Vad ska jag göra, om jag känner mig sjuk?

Kom inte till flygplatsen om du känner dig sjuk eller om du har symtom på Covid-19. Res inte om du är sjuk.

Gör en symtombedömning på adressen omaolo.fi eller ring hälsovårdscentralen i ditt område, akutmottagningen eller jourhjälpen på numret 116 117, om du misstänker att du har smittats av coronaviruset.

På flygplatsen

Vilka anvisningar om coronaviruset ska jag följa på flygplatsen?

Använd alltid ansiktsmask vid utresan eller när du kommer hem från en resa eller om du kommer för att möta eller följa resenärer.

Iaktta god handhygien.

Håll tillräckligt stort säkerhetsavstånd till övriga passagerare och personalen. THL rekommenderar ett avstånd på minst 2 meter.

Följ flygplatsens högtalarutrop och skyltar. Följ personalens anvisningar.

Använd självbetjäningsautomaterna om du har bagage som ska transporteras i lastrummet eller om du checkar in på flygplatsen.

Måste jag använda ansiktsmask på flygplatsen?

Vi förutsätter att alla som besöker våra flygplatser använder mask.

Du kan köpa skyddsmasker i de flesta affärer och kiosker på Helsingfors-Vanda flygplats. Ansiktsmasker säljs även på flygplatserna i bland annat Ivalo, Rovaniemi, Uleåborg, Kittilä, Kuusamo och Vasa.

Havainnekuva lentoaseman maskiohjeistuksesta matkustajille

Är det möjligt att byta flyg på Helsingfors-Vanda flygplats?

Byten till inrikes- och utrikesflyg är tillåtna på Helsingfors-Vanda i enlighet med inreserestriktionerna.

Läs anvisningarna gällande inresor till Finland och utresor från Finland på Gränsbevakningsväsendets webbplats .

Kontrollera också alltid reserestriktionerna och de eventuella testresultatskraven i ditt destinationsland hos de lokala myndigheterna.

Kan jag köpa ansiktsmasker på flygplatsen?

Du kan köpa skyddsmasker i de flesta affärer och kiosker på Helsingfors-Vanda flygplats. Ansiktsmasker säljs även på flygplatserna i bland annat Ivalo, Rovaniemi, Uleåborg, Kittilä, Kuusamo och Vasa.

Havainnekuva lentoaseman maskiohjeistuksesta matkustajille

Vilka restauranger och vilken service har öppet på flygplatserna för tillfället?

Restaurangernas och serviceställenas öppettider varierar för tillfället. Kontrollera öppettiderna för servicen på Helsingfors-Vanda flygplats i vårt meddelande. Öppettiderna för servicen på landsortsflygplatserna ser du här.

Vad har Finavia gjort för att förhindra spridningen av coronaviruset?

Vi effektiverade städningen och desinficeringen av ytorna redan i januari. Det finns över 300 doserare av handdesinfektionsmedel utplacerade i terminalen. Rengöringen av lådorna vid säkerhetskontrollen har effektiverats med hjälp av UVC-teknik.

För att kunna hålla avstånd och leva upp till reserestriktionerna har passagerarnas rutter organiserats om och rumskapaciteten begränsats. Dessutom har vi klistrat över 2 000 markeringar på golvet som uppmanar att hålla avstånd. Hundra kundserviceställen har försetts med plexiglas och över 100 000 ansiktsmasker har köpts till flygplatsen.

Vi meddelar om myndigheternas anvisningar i högtalarna med sju minuters mellanrum på tre olika språk.

Vilka coronaprovstjänster finns det på Helsingfors-Vanda?

Ankomst från utlandet

När måste jag vara i karantän och kan jag förkorta karantänstiden?

Om du har fyllt i Finentry-blanketten och fått anvisningar via den, agera enligt anvisningarna på blanketten. Om du inte har fyllt i blanketten, se anvisningarna nedan som gäller andra resenärer som anländer till Finland.

För andra inkommande resenärer rekommenderar de finländska hälsomyndigheterna en frivillig karantän på 14 dygn. Du kan förkorta den frivilliga karantänen genom två frivilliga coronatester.

Om du har ett negativt testresultat som är högst 72 timmar gammalt när du anländer till Finland, ta ett andra test tidigast 72 timmar efter att du anlänt. Om resultatet från den andra provtagningen är negativt, kan du avsluta den frivilliga karantänen.

Om du inte har ett högst 72 timmar gammalt negativt testresultat när du kommer till Finland, rekommenderar de finländska hälsomyndigheterna en frivillig karantän oavsett hur lång tid du stannar i Finland. Du kan förkorta den frivilliga karantänen genom att testa dig vid ett gränsövergångsställe när du anländer till Finland. Om det inte är möjligt att ta testet vid gränsövergångsstället, kan du söka dig till test inom ett dygn från inresan i den kommun där du vistas eller bor. Ta ett andra test tidigast 72 timmar efter det första testet. Om resultatet från båda provtagningarna är negativt, kan du avsluta den frivilliga karantänen.

Medan du väntar på testresultaten, stanna hemma eller där du vistas i frivillig karantän.

Undantagen från rekommendationerna för karantän och testning hittar du på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplats. Där hittar du också mer information om coronan.

Du behöver inte stanna i frivillig karantän om du har ett läkarintyg över att du varit sjuk i COVID-19 för mindre än 6 månader sedan.

Institutet för hälsa och välfärd (THL): Aktuellt om coronaviruset

Ska jag ha ett negativt coronatestintyg när jag anländer till Finland?

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar att flygbolagen ska kräva ett intyg över negativt coronatest från alla resenärer som ska till Finland innan dessa går ombord på flygplanet. Kontrollera kraven gällande testintyg hos ditt flygbolag.

Från och med den 11 maj kommer Finnair att godkänna coronavaccinintyg av passagerare som reser till Finland. Från och med den 11 maj kommer Finnair att upphöra att kräva hälsointyg av passagerare som är under 16 år. Bolaget rekommenderar ändå att barn i åldern 12–15 även i fortsättningen har någon sorts hälsointyg med sig när de reser. Läs mera här.

Om du inte kan uppvisa ett intyg över negativt coronatest när du anländer till Finland, kommer du att hänvisas till coronatest på flygplatsen.

Informationen om gränsövergångsställen där obligatoriska hälsokontroller har förordnats, hittar du på THL web plats.

Se även punkten När måste jag vara i karantän och kan jag förkorta karantänstiden?

Vad kostar ett coronatest på flygplatsen?

Vanda stad erbjuder i samband med inresan gratis coronavirusprovtagning på Helsingfors-Vanda flygplats för resenärer som anländer från utlandet.

Personer som är bosatta inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt kan också boka tid till gratis coronatest via Finentry-tjänsten.

På andra Finavias flygplatser ordnas inga coronavirusprovtagningar av myndigheter. Kontaktuppgifter till de lokala hälsomyndigheterna får du från en broschyr som finns i terminalen.

Vad ska jag göra om jag misstänker att jag har smittats av coronaviruset?

På Helsingfors-Vanda flygplats hänvisas du efter att flygplanet landat till flygplatsens avgiftsfria coronatest, där vårdpersonal ger dig vidare anvisningar.

Dessutom får du vid behov råd och hjälp vid Vanda stads hälsorådgivning. Hälsorådgivningen finns i terminal 2, mellan ankomsthallarna 2A och 2B. Servicedisken är öppen i samband med ankommande flyg.

Då du anländer till Finavias andra flygplatser ska du omedelbart kontakta hälso- och sjukvården i din hemkommun. Kontaktuppgifter finns i ett ställ vid hälsorådgivningspunkten i terminalen.

Kan jag åka från flygplatsen med buss eller tåg?

Om du har anlänt från ett land som omfattas av reserestriktioner eller om du har testat dig för coronaviruset på flygplatsen, ska du fortsätta din resa från flygplatsen med egen bil eller taxi. Undvik att åka tåg eller buss.

En lista över länder som det är fritt att resa till och länder som omfattas av reserestriktioner finns på THL:s webbplats.

Får den som kommer och möter mig komma in i terminalen?

För att minska antalet kontakter med andra människor och kunna hålla avstånd är terminal 2 för närvarande endast avsedd för resenärer och personal.

Trafikarrangemangen på Helsingfors-Vanda flygplats ändras den 2 mars 2021. Taxitrafiken samt avlämning och hämtning av passagerare koncentreras framför terminal 1 (T1). Mera information finns här.

Coronatest på Helsingfors-Vanda flygplats

Under coronapandemin har anländande passagerare testats effektivt på Helsingfors-Vanda flygplats, även testning av transferpassagerare är möjlig.

 

Öppna tjänster och restauranger

Tjänster och restauranger öppnas gradvis. Finns på finska och engelska.

Helsingfors-Vanda flygplats valdes till den bästa flygplatsen i sin storleksklass i Europa år 2020

Flygplatsen fick även pris för sina hygienåtgärder under coronapandemin år 2020.

Finavias plan för hygien och säkerhetsavstånd vid en pandemi

I Finavias plan för hygien och säkerhetsavstånd presenteras flygplatsernas beredskap inför pandemisituationer

FINENTRY

FINENTRY är en digital tjänst vars syfte är att göra det smidigare att resa till Finland och boka tid till coronavirustest i samband med inresa.

 

Finavia inleder pilotförsök med UVC-teknik

Plastlådor vid säkerhetskontrollen desinficeras före varje användning.

Om du misstänker en coronavirusinfektion

På Helsingfors-Vanda flygplats hänvisas du efter att flygplanet landat till flygplatsens avgiftsfria coronatest, där vårdpersonal ger dig vidare anvisningar.<