Hälsosäkerhet är en del av Finavias ansvarstagande

Hälsosäkerheten är av högsta prioritet för oss. På grund av coronapandemin har vi utvecklat funktionerna på våra flygplatser samt satsat på nya åtgärder och tjänster för att det ska vara tryggt och säkert att arbeta på och resa från våra flygplatser.

Finavias plan för hygien och säkerhetsavstånd vid pandemier

Vid en pandemi tar flygplatsbolaget Finavia i bruk specialarrangemang som man kommit överens om tillsammans med flygbolagen.

I planen ingår åtgärder som syftar till att säkerställa en god hygien och möjlighet att hålla avstånd i terminalen vid ombordstigning och avstigning av flygplanet.

Planen för hygien och säkerhetsavstånd gäller alla Finavias flygplatser. Åtgärderna kan dock anpassas till omfattningen av flygplatsens verksamhet och riktade åtgärder vidtas i enlighet med de regionala hälsomyndigheternas önskemål.

Finavia följer flygbranschens internationella rekommendationer, den nationella lagstiftningen, EU:s lagstiftning och myndigheternas anvisningar i all sin verksamhet, även under pandemier. Finavia har även förbundit sig att följa Europeiska unionens byrå för luftfarts säkerhet EASA:s rekommendationer.

Finavias åtgärder och arrangemang under coronapandemin

Vi har följt coronavirusläget mycket noggrant redan från början av epidemin. Vi följer fortfarande situationen trots att reserestriktionerna och andra myndighetsanvisningar och myndighetsrekommendationer har slopats.

I januari 2020 var vi bland de första finländska företagen att vidta förberedande åtgärder inför en epidemi och vi övergick till undantagstillstånd. Vi effektiverade städningen och började dela ut handdesinfektionsmedel. Vid samma tidpunkt började vi informera passagerarna om coronaviruset.

Vi följer anvisningarna från Finlands hälsomyndigheter och iakttar internationella rekommendationer. Samtidigt vidtar vi hela tiden även ett stort antal egna proaktiva åtgärder och utvecklar våra tjänster.

Finavia är ett aktiebolag som inte har myndighetsbefogenheter.

Skötsel av hygienen vid en pandemi och under normala förhållanden

  • effektiviserad städning av terminaler och desinficering av ytor
  • utdelning av handdesinfektionsmedel
  • droppskydd vid kundservicediskar
  • rengöring av lådorna vid säkerhetskontrollen och handräcken i rulltrappor med UVC-teknik
  • rengöring av kontaktytor med hjälp av en beläggning som förstör sjukdomsalstrare
  • rengöring av inomhusluften i hissar

Undvikande av kontakter och beaktande av säkerhetsavstånd vid coronapandemier

  • Passagerarnas rutter ordnades i enlighet med kraven i reserestriktionerna och hälsosäkerhetsåtgärderna.
  • I kö- och vänteområden samt vid busstransporter mellan flygplanet och terminalen beaktar vi begränsningarna av antalet personer och rekommendationerna om säkerhetsavstånd.
  • På terminalgolvet tejpade vi hundratals säkerhetsavståndsmärken.

På Helsingfors-Vanda flygplats finns flera defibrillatorer, dvs. AED-utrustning, som är avsedda för lekmannabruk. Med hjälp av dem kan vem som helst återuppliva en person med hjärtstillestånd. Du kan på flygplatskartan se defibrillatorernas placering.