Skip navigation

Coronahundarna Kössi, Miina, E.T och Valo fick titeln Specialhjältehund för sitt arbete på Helsingfors-Vanda flygplats

Article published
30.10.2020 kl 11:01
Koronakoirien nelikko ohjaajiensa kanssa Helsinki-Vantaalla.
De coronahundar som utbildats av Wise Nose och som arbetar på Helsingfors-Vanda flygplats fick titeln Specialhjältehund av Finska Kennellklubben. Hittills har de nosat på över 2 000 passagerare.

Coronahundarna Kössi, Miina, E. T och Valo fick på onsdagen titeln Specialhjältehund för sitt arbete på Helsingfors-Vanda flygplats. Finska Kennelklubben beviljar årligen titeln hjältehund till hundar som genom sin verksamhet har bidragit till att ett eller flera människoliv räddats. 

─ Vi gratulerar coronahundarna för det erkännande de fått. De är verkliga hjältar under denna coronapandemi. Coronahundarna har också väckt mycket stort internationellt intresse, vilket visar att verksamheten är unik, säger Ulla Lettijeff, Finnavias direktör på Helsingfors-Vanda flygplats.

Kennellklubben motiverade i sitt pressmeddelande valet med att coronahundarna genom sin verksamhet har en stor inverkan på människors välbefinnande.

Verksamheten med coronahundar har fått ett mycket positivt mottagande. Hundarna inledde sitt arbete på Helsingfors-Vanda i september. Hittills har hundarna nosat på över 2 000 passagerare på flygplatsen, av vilka färre än en procent har gett ett positivt resultat för corona. Den genomsnittliga tiden för att testa en passagerare är cirka två minuter. 

Koronakoira haistelee näytettä ohjaajansa opastuksella.

─ Passagerarna har tagit emot coronahundarna på ett bra sätt. Det är fint att vi har tagit i bruk denna nya innovation under dessa exceptionella tider, säger Lettijeff.

De coronahundar som jobbar på Helsingfors-Vanda har skolats av Wise Nose. Forskningsgruppens start-up Nose Academy driver verksamheten på flygplatsen.

Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet har vid preliminära undersökningar kommit fram till att hundar kan identifiera viruset med nästan hundra procents säkerhet. Det är möjligt för hundarna att upptäcka en coronainfektion till och med flera dagar före symtomen börjar. Detta är något som laboratorietester inte klarar av.

Wise Nose uppger att hundarna upptäcker coronaviruset i betydligt mindre mängder än PCR-testerna som allmänt används inom hälsovården. Skillnaden är stor eftersom hundarna behöver 10–100 molekyler för att kunna identifiera viruset, medan testinstrumenten behöver 18 000 000 molekyler för att hitta det.

Testningen är avsedd för alla passagerare som anländer från utlandet. Testet är gratis och utförs anonymt. Om testresultatet är positivt, hänvisas passageraren till Vanda stads hälsorådgivningsdisk på flygplatsen. 

Vanda stad uppger att enligt nuvarande planer fortsätter hundarnas arbetsavtal på flygplatsen till utgången av 2020, då finansieringen av projektet upphör. 

Finavia har på sina flygplatser, såsom Helsingfors-Vanda, vidtagit omfattande åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset. Finavia kräver att alla som besöker flygplatserna ska använda munskydd.  

 

Finavia skarper sina anvisningar om munskydd

Coronahundarna kommer till flygplatsen – kan identifiera viruset tidigare än laboratorietester

Finavia utökar användningen av sin UVC-teknologi till säkerhetskontrollerna på flygplatserna i Rovaniemi och Uleåborg 

Resa