Hoppa över navigering

Enontekis flygplats överförs till Enontekis kommun sommaren 2021

Pressmeddelande
Article published
16.11.2020 kl 15:17
Archived
Ilmakuva Enontekiön lentoasemasta
Företag
Flygplatsbolaget Finavia och Enontekis kommun har den 16 november 2020 undertecknat ett avtal om överföring av Enontekis flygplats till kommunens besittning.

‒Att ge upp flygplatsen är ett stort och tungt beslut för oss, och vi har inte fattat det på lätta grunder. Finlands tillgänglighet och goda förbindelser för finländarna är ytterst viktiga för oss. Vi hamnade dock i en besvärlig situation när landningsbanan och terminalbyggnaderna i Enontekis nådde slutet av sin livscykel och vi på grund av den knappa trafiken inte hade möjligheter att investera i en omfattande renovering, säger Kimmo Mäki, Finavias verkställande direktör.

Han hoppas att flygplatsens verksamhet fortsätter i och med den nya ägaren och att flygbolag har möjlighet att flyga till Enontekis i framtiden.

Underhållet av Enontekis flygplats övergår till Enontekis kommun under juli 2021. Fram till denna överföring hör flygplatsen till Finavias nätverk av flygplatser. Finavia stöder kommunen så mycket som möjligt under övergångsperioden för att flygplatsens besittning och inledandet av dess verksamhet ska gå så smidigt som möjligt.

Kommundirektör Jari Rantapelkonen berättar att Enontekis kommun ämnar att försäkra att flygen fortsätter under perioden 2021‒2022 och söker privata partner för deltagande i verksamheten. I och med förvärvet utvecklas Enontekis tillgänglighet och turism utifrån Arktis utgångspunkter.

Enontekis flygplats färdigställdes för 40 år sedan och har varit en del av Finavias flygplatsnätverk från och med 1988. Enontekis flygtrafik har till största delen koncentrerats till några vintermånader, och flygplatsen har betjänat internationella turistflyg. Reguljär flygtrafik upphörde 2018.