Hoppa över navigering

Finavia drar in 110 arbetstillfällen och förlänger permitteringar

Pressmeddelande
Article published
08.12.2020 kl 15:46
Helsingfors-Vanda flygplats terminal
Företag
Samarbetsförhandlingarna som inleddes i november och som gäller hela Finavia-koncernen har avslutats för flygplatsbolaget Finavias del. Dotterbolaget Airpros samarbetsförhandlingar fortsätter.

– Coronakrisen har prövat vårt bolag hårt och det är svårt och tråkigt att behöva fatta sådana här beslut. Vi tvingas säga upp kompetent yrkesfolk inom flygbranschen som har utfört ett bra och värdefullt arbete, säger Finavias verkställande direktör Kimmo Mäki.

I början av förhandlingarna var nedskärningsbehovet 130 arbetstillfällen för Finavias del. Tack vare de besparingslösningar som vi kommit överens om med personalen lyckades vi i alla fall komma på sätt att bevara några arbetstillfällen, antalet som sägs upp är 110. Finavia förlänger även de omfattande permitteringarna.

– Vi gör vårt bästa för att de som har förlorat jobbet ska hitta ett annat arbete, en utbildning eller andra nya möjligheter i arbetslivet. Det mångsidiga programmet Uutta kohti (Mot någonting nytt) som skräddarsytts enligt Finavias situation innehåller även ett omfattande utbildningspaket för den som är intresserad av fortbildning eller en helt ny karriär, säger Mäki.

Finavia samarbetar med bland annat arbets- och näringsbyråerna, Vanda stad och flera privata tjänsteleverantörer. Personalen har tillgång till ett brett stöd av företagshälsovården för att orka, både de som sägs upp och de som stannar kvar på Finavia.

Strukturella förändringar och en effektivisering av verksamheten är nödvändiga eftersom uppskattningen är att det kommer att ta flera år innan flygtrafiken kommer igång igen. Finavia drog igång ett omfattande sparprogram i våras genast i början av coronakrisen med målet att dra ner på alla kostnader med 200 miljoner euro.

Målet för de samarbetsförhandlingar som gällde Finavia-koncernen var att minska antalet anställningstillfällen med totalt högst 480 i Finavia och i dess dotterbolag Airpro, göra omorganiseringar och förlänga permitteringar. För Finavias del har förhandlingarna avslutats. Airpros samarbetsförhandlingar fortsätter. Airpro informerar om besluten när bolaget har fattat dem.