Skip navigation

Halli flygplats som grundades strax före vinterkriget fyller 80 år

Pressmeddelande
Article published
07.10.2020 kl 08:31
Halli flygplats
I år blir det 80 år sedan man i Halinkangas i den dåvarande Kuorevesi kommun öppnade en flygplats samt bröderna Karhumäkis och statens flygplansfabriker. Nu finns här Halli flygplats som hör till Finavias nätverk.

‒ I dag betjänar Halli flygplats främst Försvarsmakten. Suomen ilmailuopisto, Patria Pilot Training och den lokala flygklubben använder också flygplatsen. Vår verksamhet karakteriseras av samarbete mellan olika aktörer, vilket garanterar smidig flyg- och hobbyverksamhet. Halli flygplats fortsätter sin långa och fina tradition som en viktig del av luftfarten i Finland, säger Jani Jolkkonen, direktör för Finavias nätverksaffärsverksamhet.

Rötterna sträcker sig till månaderna före vinterkriget

Byggandet av flygplatsen i Halinkangas i Kuorevesi inleddes 1939 på initiativ av krigsmarskalk Mannerheim. Bröderna Karhumäki började samtidigt bygga en flygplansfabrik. Statliga Flygfabriken, som fanns i Tammerfors, utvidgade sin verksamhet till Halinkangas invid den nya flygplatsen. Fortfarande i dag verkar dess efterföljare, Patrias flygplansfabrik, på flygplatsen.

Flygplansdepån i Tammerfors grundade år 1940 en testskvadron på den nya flygplatsen och inledde testflygningsverksamhet. Grusplanen som fungerade som landningsområde var omkring 1 200 meter lång och 800 meter bred. Flygplatsen fick namnet Halli, som också blev namnet på byn.

Senare asfalterades landningsbanan, som också förlängdes i två repriser. Sin nuvarande längd på 2 601 meter fick landningsbanan på 1960-talet. Halli flygplats har hört till Finavias nätverk sedan 1950-talet, då också flygbolaget KAR-AIR inledde flygningar från flygplatsen. Passagerartrafikens mängd varierade under årtiondena och upphörde helt på 1990-talet.

Halli flygplats jubileumsår firas torsdagen den 8 oktober 2020. Festligheterna arrangeras av Lentovarikon kilta, Försvarsmakten, Jämsä stad, Finavia, Patria Aviation Oy, Veljekset Karhumäki Oy och Lentotekniikan kilta. Evenemanget som är öppet för alla börjar vid Draken-minnesmärket i Halli centrum klockan 14. Ytterligare information fås av Lentovarikon kilta.

Finavias flygplatsnätverk omfattar 21 flygplatser, varav 19 är passagerarflygplatser. Halli och Utti flygplatser betjänar endast militärtrafiken och allmän luftfart.

Människor & Luftfart