Skip navigation

Helsingfors-Vanda flygplats får betyget utmärkt av passagerarna under coronatiden – 90 procent ger ett högt betyg för coronahanteringen

Article published
17.12.2020 kl 09:47
Matkustaja tutkii tietoja kännykästään Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
Passagerarna är totalt sett mycket nöjda med Helsingfors-Vanda flygplats.

Helsingfors-Vanda flygplats lyckades få ett mycket gott betyg även under undantagstiden. Detta framgår av den internationella undersökningen Airport Service Quality (ASQ) som genomfördes av Airports Council International (ACI). Sammanlagt gav 84 procent av passagerarna flygplatsen betyget mycket bra eller utmärkt i juli–september.

Tillfredsställelsen hos flygplatsens passagerare var 4,22 på en skala mellan 1 och 5 under perioden juli–september, medan resultatet för januari–mars var 4,19. Det var en liten förbättring jämfört med för ett år sedan, då resultatet var 4,15. För transferpassagerarna låg tillfredsställelsen på 4,35, då den i början av året var 4,26.

Säkerhet, renhet, parkering

Under det tredje kvartalet ökade passagerarnas tillfredsställelse mest med parkeringen, toaletternas renlighet samt kötiden vid säkerhetskontrollen och incheckningen.

Flera olika delområden fick mycket positiv respons, bland annat känslan av trygghet på flygplatsen, de korta väntetiderna, renheten och personalens vänlighet.

De kvartalsvisa ASQ-resultaten är baserade på en enkätundersökning som besvarats av cirka 1 050 passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats.

90 procent ger ett högt betyg för coronahanteringen

Finavias undersökning för flygpassagerare på Helsingfors-Vanda flygplats kom fram till liknande resultat som ASQ. Enligt den är passagerarna totalt sett mycket nöjda med Helsingfors-Vanda flygplats.

Passagerarna upplevde även att Helsingfors-Vanda flygplats har tagit hänsyn till coronaviruset i sin verksamhet och hela 90 procent av passagerarna ansåg att Helsingfors-Vanda flygplats har reagerat som sig bör på den nuvarande coronavirussituationen.

Passagerarna utsåg Helsingfors-Vanda flygplats till Nordeuropas bästa flygplats för fjärde gången våren 2020 i Skytrax internationella serviceundersökning för flygplatser. Våren 2019 premierades flygplatsen med Airport Service Quality Awards för den bästa kundupplevelsen i sin storleksklass. Det är den högsta hedersbetygelsen för flygplatser runtom i världen.

Resa