Skip navigation

Läkarcentralen Aava öppnade en servicedisk för resenärer på Helsingfors-Vanda flygplats

Article published
06.11.2020 kl 09:04
Aava Medical Center kyltti
Finavia och Läkarcentralen Aava har ingått ett samarbetsavtal om att öppna en resenärsklinik på Helsingfors-Vanda flygplats. Aavas servicedisk betjänar passagerarna på flygplatsens gateområde.

”Finavias mål är att hela tiden kontinuerligt utveckla tjänster riktade till passagerare. Vi är mycket ivriga att samarbeta med Läkarcentralen Aava, som har en stark sakkunskap om resemedicin. På grund av coronaepidemin har hälsosäkerhetens betydelse blivit allt viktigare, och Aavas tjänster är ett snabbt svar på passagerarnas nya behov”, säger Helsingfors-Vanda flygplats affärschef Nora Immonen från Finavia.

Läkarcentralen Aavas tjänster är tillgängliga för alla avresande passagerare samt alla passagerare som ankommer utan inre gränskontroll.

Coronatest beaktas i serviceutbudet

Aava Airports tjänster inkluderar både primärvård som utförs på plats och distansmottagning.

Vid Aavas servicedisk får passagerarna snabbt hjälp med vanliga krämpor såsom migrän, magbesvär, öronvärk eller allergiska reaktioner. Vid behov kan resenärer även få vissa vaccinationer, om kunden är på flygfältet i god tid. Ett bortglömt läkemedelsrecept kan lätt förnyas, eftersom Aavas servicedisk har en konstant fjärranslutning till en läkare.

Även coronatest är en del av serviceutbudet. Det finns möjlighet till testning av symptomfria passagerare när destinationslandet kräver intyg på ett negativt testresultat.

Aava matkailuklinikka porttialueella

”Aava har stark kompetens i anknytning till flygmedicin och resenärens hälsa. Vi är glada över att vi får göra vår specialkompetens tillgänglig för passagerarna och flygplatsen. Det här är ett nytt område både för oss och för Finavia, och vi anpassar serviceutbudet enligt behov och efterfrågan”, säger Raija Tapio, Aavas verkställande direktör.

Att vara verksam på flygplatsens gateområdet medför flera krav för företagen. Finavia och Läkarcentralen Aava strävar efter ett samarbete, genom vilket hälsovårdstjänsterna och flygplatsmiljön kan kombineras på ett smidigt sätt. Målet är att hitta ett koncept som betjänar kunderna på bästa möjliga sätt.

Mer information om servicedisken.
Flygresor under coronapandemin

 

Resa