Hoppa över navigering

Ny utrustning för snöröjning testas på Ivalo flygplats

Article published
01.12.2020 kl 09:46
Ny utrustning för snöröjning testas på Ivalo flygplats
Ansvar
På Finlands nordligast belägna flygplats är förändringarna i väderförhållandena ofta stora. Under vintern täcks landningsbanorna med snö om de inte plogas regelbundet. Det snöade speciellt mycket under vintern 2019−2020 och under mars-april kom det över en meter snö.

För att flygplatsen ska kunna hållas öppen, måste snöröjningen vara både effektiv och noggrann. Under december-januari utsätts flygplatsen i Ivalo för kraftiga sidovindar som orsakar utmaningar både för flygtrafiken och för landningsbanornas snöröjning. Sidovindarna blåser ut snö på landningsbanorna, också när det inte snöar. Den snö som driver med vinden bildar högar som omedelbart måste fås bort.

Traditionella lastbilar har utgjort de enda fordon som är tillräckligt stora och kraftiga för att klara av snöröjningen på landningsbanorna och runt stationsbyggnaderna. Utrustningen som används vid snöröjningen måste vara tillräckligt robust för att kunna flytta på de väldiga snömassorna.

Underhållet av utrustningen, under den del av året då det inte snöar, är också viktig. Därför har Finavia som målsättning att hitta lösningar som är kostnadseffektiva och som kan anpassas enligt olika situationer. Den bästa lösningen skulle vara om man kunde använda snöröjningsutrustningen för annat underhåll under sommaren.

Därför har Finavia under de senaste åren testat automation och en mer flexibel utrustning vid underhållet av landningsbanorna. En lösning utgörs av traktorer, som blivit allt större under de senaste åren. Den allt större massan och den ökade storleken öppnar nya användningsmöjligheter för traktorerna.

− Det har varit intressant att tillsammans med intressentgrupperna delta i utvecklingen av den nya tekniken. I Ivalo har vi ju både den finska sommaren och den stränga vintern, vilket utgör en bra miljö för tester, säger chefen för Ivalos flygplats Jarmo Pyhäjärvi.

På Ivalo flygplats provas som bäst en snöröjningskombination där man kopplar en traktor till en borstblåsare. Som namnet antyder, borstar den och blåser luft mot landningsbanan. Kombinationen har en total längd på 14 meter och en effektiv bredd på fyra meter. Därtill fäster man en sex meter bred plog framför traktorn. För att den massiva kombinationen skall orka med sin uppgift är den utrustad med en motor på nästan 300 hästkrafter.

Automatisering kräver en människa som förstår maskinen och som kan tolka rapporterna

Traditionellt har snöröjningen varit ett arbete som krävt en människas ständiga närvaro. Landningsbanans strålkastare har till exempel putsats för hand. Numera är det möjligt att automatisera traktorn samt snöröjningsutrustningen så att den följer en förutbestämd rutt på landningsbanan. Finavia deltar också i ett pilotprojekt där man programmerar en biobränsledriven traktor med låga utsläpp till att självständigt putsa landningsbanan. Gällande rengöringen av strålkastarna så har man testat en speciell blåsare som effektivt men varsamt rengör strålkastarna.

− Genom att kombinera modern utrustning med en kompetent och yrkeskunnig personal kan vi också i framtiden garantera att resandet löper smidigt på Finavias flygplatser, säger chefen för nätverksaffärsverksamheten Jani Jolkkonen.

medium_ivalo_airport_outside_14.jpg

Borstblåsarna och plogarna är den synligaste delen av vinterunderhållet men innan man kan putsa landningsbanorna måste man gå igenom alla uppgifter om förhållandena. På grund av den nya tekniken behandlar personalen nuförtiden väldigt stora mängder data gällande landningsbanan och väderförhållandena. Utan en kunnig personal och tyst kunskap skulle informationen inte kunna användas för att stödja underhållet och landningsbanornas beredskap.

− Att bedöma landningsbanans kondition och rapportera om detta är en mycket viktig del av vinterunderhållet. Dessutom följer vi ständigt med information angående vädret och förändringarnas inverkan på det rådande läget. Landningsbanans skick och den inkommande informationen avgör vilka åtgärder som krävs av oss, konstaterar Pyhäjärvi.

Även om arbetet kan automatiseras så ligger vinterunderhållets kärna hos den yrkeskunniga personalen som har flera års erfarenhet av underhållet av landningsbanan och om väderförhållandenas inverkan. En fortgående utbildning av personalen spelar en viktig roll, både nu och i framtiden, för att de otaliga detaljerna och den stora mängden information gällande underhållet ska kunna förstås.

Mer information om Ivalo flygplats

Ivalo flygplats, som år 1943 anslöts till Finavias flygplatsnätverk, är den nordligaste flygplatsen i Finland. Reguljärflyg har flugit dit ända sedan år 1955.

Under de senaste åren har Finavia investerat cirka 100 miljoner euro i flygplatserna i Lappland. Målsättningen är att förbättra kundupplevelsen vid Lapplands flygplatser och att höja servicenivån och kapaciteten samt att säkra en trygg trafik när både antalet flygningar och passagerarantalet ökar. Vid Ivalos flygplats investerar Finavia speciellt i en ökning av kapaciteten för antalet flyg och i en utbyggnad av terminalutrymmena.

Läs mer om investeringsprogrammet i Lappland (på finska) och om förnyelserna av Ivalo flygplats år 2019 (på finska).