Hoppa över navigering

Situationen för Enontekis flygplats ännu olöst

Article published
25.06.2020 kl 13:27
Ilmakuva Enontekiön lentoasemasta
Finavia har under våren och försommaren fört förhandlingar med Enontekis kommun och aktörer inom turismen för att hitta en lösning för en fortsatt verksamhet vid Enontekis flygplats. Någon lösning har dock ännu inte hittats.

– Vi är i en situation där flygplatsinfrastrukturen befinner sig i slutet av sin livscykel och samtidigt kan vi inte investera i en totalrenovering. Användningen av landningsbanan och terminalen är kritisk med tanke på tjänsternas kvalitet och riskhanteringen, säger Jani Jolkkonen, direktör för Finavias nätverksaffärsverksamhet.

Enligt nuvarande utsikter kan Enontekis flygplats inte öppnas nästa vinter, eftersom landningsbanans skick och terminaltjänsterna inte uppfyller den kvalitetsnivå som Finavia ställer för kommersiell flygtrafik.

Finavia har tillsammans med intressentgrupperna sökt en lösning för att kunna säkerställa Enontekis åtkomlighet. Investeringsbehovet är dock så stort att trots gemensamma ansträngningar har man inte hittat något sätt att genomföra en investering i en totalrenovering.

– Vid diskussionerna har vi hittills endast hittat delvisa lösningar, och den stora utmaning som Enontekis flygplats står inför har inte vi kunnat lösa helt.Vi fortsätter gärna förhandlingarna och försöker hitta en lösning under hösten, säger Jolkkonen.

Finavia har i fjol gjort stora investeringar i utvecklingen av flygplatserna i Lappland och Helsingfors-Vanda samt gjort omfattande totalrenoveringar på flera landskapsflygplatser.

Enligt Jolkkonen har Enontekis flygplats redan länge haft en svår situation, eftersom flygplatsen är en av de minst trafikerade flygplatserna och den reguljära flygtrafiken upphörde för två år sedan. Chartertrafiken är säsongbetonad och har inga regelbundna tidtabeller och garanterar därför inte ett tillräckligt passagerarflöde till flygplatsen för att man ska göra investeringar.

En minskad efterfrågan och ett minskat utbud på flygresor har försatt flygplatsens ekonomi och verksamhetsförutsättningar i en mycket svår situation.

– Vi granskar utvecklingen av vårt nätverk av flygplatser utifrån många olika kriterier, bland annat med tanke på åtkomligheten och kundernas behov. Flygplatsinvesteringarna är emellertid stora och dyra, så även de ekonomiska faktorerna har alltid betydelse vid beslutsfattandet. Bland annat till följd av utvecklingsinvesteringarna vid Lapplands flygplatser och Helsingfors-Vanda har vårt bolag redan nu stora skulder, och situationen inom inkomstfinansieringen försämras på grund av att de allmänna utvecklingsutsikterna för världsekonomin försvagas och av coronaviruset, säger han.

Bakgrund till situationen på Enontekis flygplats

Landningsbana och terminalbyggnaderna på Enontekis flygplats är i slutet av sin livscykel. Användningen av dem börjar av luftfartssäkerhetsskäl vara i ett kritiskt skede. De investeringar i en totalrenovering som Enontekis flygplats kräver kan uppgå till 15 miljoner euro.

Antalet passagerare vid flygplatsen har under de senaste två åren uppgått till 25 000, och i fjol till 28 000, vilket motsvarar cirka två procent av passagerarantalet vid Lapplands flygflygplatser. Enontekis flygplats har varit en av Finlands minsta flygplatser.

Enontekis flygtrafik har till största delen koncentrerats till några vintermånader, och flygplatsen har varit stängd största delen av året. Efter att den reguljära flygtrafiken avslutades 2018 finns det inga förutsättningar för investeringar i en totalrenovering.

Finavia har bakom sig ett omfattande utvecklingsprogram på 55 miljoner euro vid Lapplands flygplatser. I år görs ytterligare en tilläggsinvestering vid flygplatsen i Kittilä. Genom utvecklingsprogrammet förbättras den infrastruktur som Lapplands näringsliv och turism behöver. Dessutom pågår som bäst en utbyggnad av Helsingfors-Vanda flygplats som kostar över en miljard euro. Syftet med båda investeringsprogrammen är att förbättra finländarnas förbindelser till olika håll i världen och att se till att Finland är tillgängligt också ur turismens synvinkel.

Rapportering