Hoppa över navigering

Staten ordnar vid behov hemtransport från Helsingfors-Vanda för passagerare som återvänder till Finland – undvik kollektivtrafiken

Article published
27.03.2020 kl 15:18
Archived
Helsinki airport exterior.
Resa
INNEHÅL I DEN HÄR SIDAN ÄR GAMMAL. TRANSPORT ÄR INTE ORGANISERAT AV MYNDIGHETER.

Vid Helsingfors-Vanda flygplats har man idag i samarbete med olika aktörer och myndigheter vidtagit nya åtgärder för att förhindra en spridning av coronaviruset. Passagerare som anländer till Finland från utlandet får vid behov transport till sin hemort. Dessutom genomför yrkeskunniga inom hälso- och sjukvården en bedömning av hälsotillståndet före inresan.

I flygplatsens ankomsthall 2B har öppnats infopunkter gällande transporterna för anländande passagerare. Om du inte har egen transport till ditt hem eller om du inte själv kan ordna sådan ordnas hemresan med taxi. Om du inte är stadigvarande bosatt i Finland hänvisas du till en tillfällig inkvartering. Berätta om din situation vid infopunkten i ankomsthall 2B.

Yrkeskunniga inom Vanda stads hälso- och sjukvård bedömer efter gränskontrollen eventuella symtom på coronavirus hos personer som anländer till Finland från utlandet innan de kommer in i landet.

Alla som anländer till Finland från utlandet är skyldiga att undvika att röra sig utanför hemmet och att vara avskilda i 14 dygn från andra människor under förhållanden som motsvarar en karantän.

27.3.2020: Statsrådets kansli: Kontrollen av dem som anländer från utlandet skärps

Använd inte kollektivtrafiken när du anländer från utlandet

Kollektivtrafiken, såsom tåg eller bussar i när- och fjärrtrafik ska inte användas när man reser hem från flygplatsen. Om du har din bil parkera på flygplatsen kan du resa hem med den med beaktande av karantäns- och avståndsanvisningarna. Flygplatsens tågstation är tills vidare stängd.

Vid behov ordnas taxiskjuts via infopunkten i ankomsthallen (2B). Om du alltså går direkt till taxistolpen och därifrån tar en taxi hem betalar du resan själv.

En beställningstaxi kör den återvändande passageraren kortaste vägen hem. Resan är avgiftsfri för passagerare som anländer till Finland från utlandet.

Finska staten ansvarar för transporterna. Finavias personal hjälper passagerarna i terminalen. Kom ihåg avståndet till medpassagerare och personal, både i terminalen och under resan hem.

Vi uppdaterar detta meddelande om vi får nya anvisningar för situationen.