Skip navigation

Vasa flygplats övergår till mobilbetalning av parkering

Pressmeddelande
Article published
21.07.2020 kl 10:20
Vaasan lentoasemalla pysäköinti maksetaan mobiililla
Parkering betalas på Vasa flygplats med Parkman-, Easypark- eller Moovy-mobilapplikationen.

Finavia förbättrar smidigheten av parkeringstjänsterna på Vasa flygplats och övergår från parkeringsbiljetter på papper till mobilbetalning av parkering. I och med parkeringsreformen kan kunderna i fortsättningen betala för sin parkering på flygplatsen med sina smarttelefoner.

– Genom att förnya våra parkeringstjänster gör vi parkeringen smidigare och erbjuder kunderna mer alternativ för betalning av parkering. Övergången till mobilbetalning förbättrar dessutom betalningstransaktionernas driftsäkerhet, säger Finavias flygplatschef i Vasa Petri Lampi.

Bommarna som har avgränsat parkeringsområdet och de traditionella betalautomaterna kommer att försvinna från flygplatsens gatubild. Mobilapplikationerna Parkman, Easypark och Moovy som ersätter dessa används också på flygplatserna i Rovaniemi, Kuopio och Åbo.

– Det kommer att vara enklare än förr att betala för parkering när man kan köra bilen direkt till flygplatsens parkeringsområde och betala med smarttelefon. Dessutom ingår en ansvarssynvinkel i övergången till elektroniska tjänster, för vi kan nu avskaffa engångsparkeringsbiljetter och minska mängden avfall, fortsätter Lampi.

Som ett alternativ till mobilbetalning kommer två betalautomater att finnas kvar i terminalen på Vasa flygplats, och i dessa kan parkering betalas på förhand.

Finavia utvecklar sina parkeringstjänster och gör upp planer för framtida ibruktagande av mobilbetalning också på Uleåborgs och Tammerfors flygplatser. Snart kommer mobilbetalning att vara möjlig även på Helsingfors-Vanda flygplats.

Resa