Hoppa över navigering

Den viktigaste förändringen på 50 år: flygplatserna övergår globalt till ett nytt sätt att fastställa landningsbanornas kondition

Pressmeddelande
Article published
27.10.2021 kl 09:37
Lumenluontia Helsinki-Vantaalla.
Ansvar
Den nya metoden från Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) – Global Reporting Format (GRF) – möjliggör en enhetlig bedömning och rapportering av landningsbanans förhållanden globalt. På Finavias flygplatser är metoden redan i användning.

– När det gäller flygplatsernas vinterunderhåll är detta den största förändringen på 50 år. För att implementera de nya metoderna har vi på Finavia utfört ett omfattande internationellt samarbete och satsat på planering och personalutbildning under flera år. För vår underhållsverksamhet på landningsbanorna innebär detta att en helt ny driftsmodell införs, säger Henri Hansson, teknisk direktör vid Finavia.

Definitionen och rapporteringen av landningsbanornas förhållanden i EU ändrades den 12 augusti och kommer att träda i kraft utanför EU den 4 november 2021. Den nya ICAO-metoden för bedömning och rapportering av landningsbanans förhållanden är Global Reporting Format (GRF).

Den globala förändringen drivs av en strävan att harmonisera bedömningen av landningsbanans förhållanden och de rapporterade förhållandeuppgifterna, oavsett flygplatsens geografiska läge.

Förhållandena på landningsbanan, såsom snö, is, vatten och friktion, är bland de viktigaste faktorerna som påverkar det smidiga flödet i flygtrafiken. I Lappland medför snön utmaningar och på Helsingfors-Vanda flygplats is.

Flygplatsens underhåll definierar förhållandeuppgifterna vid en landningsbaneinspektion och vidarebefordrar dem till flygtrafikledningen för både avgående och landande flygplan. Det nya förfarandet kommer särskilt att gynna de flygbolag som flyger mindre ofta i vinterförhållanden, till exempel charterflyg till Lappland på vintern och flygbolag som besöker Helsingfors-Vanda flygplats mindre ofta.

Den nya globala rapporteringsmetoden kan påverka smidigheten i verksamheten på nordiska flygplatser under extrema vinterförhållanden. I Finland gäller detta särskilt Lapplands flygplatser.

– Även om Finavias flygplatser är allmänt kända för sin Snowhow-expertis kan den nya rapporteringsmetoden definiera snöiga och isiga landningsbanor i en lägre konditionskategori under vissa omständigheter. Det kan leda till att piloten beslutar att landa på en annan flygplats om landningsbanorna definieras enligt den lägsta konditionsnivån, säger Hansson.

Förberedelser för denna förändring har gjorts av ett stort antal myndigheter, organisationer och flygbolag. Finavia har haft ett nära samarbete med framför allt de nordiska flygplatserna. Detta har förberetts i flera år och det påverkar hela branschen.

— Finavias vinterexpertis kommer också i fortsättningen att ligga på en hög nivå. Förändringen har förberetts aktivt genom utbildning av underhållspersonal, byte av rapporteringssystem och anskaffning av ny utrustning. Utbyggnaden av systemet har genomförts i samarbete med flygbolagen och luftfartsmyndigheterna. Underhållet baseras på ett smidigt flöde av flygtrafik under alla omständigheter.