Hoppa över navigering

Finavia Abp:s extra bolagsstämma: Beslut om att öka Finavias eget kapital har fattats

Pressmeddelande
Article published
24.03.2021 kl 12:51
Valkoine puuseinäke Helsinki-Vantaan lentoasemalla
Företag
Finavia har vid en extra bolagsstämma den 23 mars 2021 beslutat om att stärka sitt eget kapital. Staten kapitaliserar bolaget med 317 150 000 euro. Ökningen av kapitalet stöder Finavias överlevnad genom coronakrisen.

I budgeten för 2021 beviljade finska regeringen 350 miljoner euro för att användas för att säkerställa Finavias solvens, och de 317,15 miljoner euro som nu investeras i bolaget är en del av detta bidrag. Beslutet har godkänts av Europeiska kommissionen.

Kapitalinvesteringen bokförs i sin helhet i bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital. Statsrådets kansli bereder dessutom beviljandet av ett kapitallån på 33 miljoner euro till Finavia senare under innevarande år.

– Kapitaliseringen stärker vår ekonomiska ställning och hjälper oss att klara oss igenom coronakrisen. Vi tror att flygtrafiken kommer att återhämta sig från pandemin inom några år. När trafiken återhämtar sig står vi klara att producera värde för det finska samhället som en kommunikationsbyggare, arbetsgivare och skatte- och dividendbetalare, säger Finavias verkställande direktör Kimmo Mäki.

De omfattande utvecklings- och utbyggnadsarbetena som Finavia inlett år 2013 på Helsingfors-Vanda flygplats håller på att färdigställas inom två år. Kapitaliseringen säkerställer att investeringen kan slutföras.

– Främjandet av utvecklingsprogrammet på flygplatsen är livsviktigt för att trygga Finlands och Helsingfors-Vandas konkurrenskraft nu och i framtiden. Vi har långsiktigt utvecklat tjänsterna på våra flygplatser och målmedvetet siktat på att Helsingfors-Vanda uppnår en ledande ställning i den internationella konkurrensen mellan transitflygplatserna. De kunder som reser via Helsingfors-Vanda ger Finland massor av inkomster och arbetsplatser. Tack vare transittrafiken har finländarna exceptionellt goda flygförbindelser, säger Mäki.

Bolagets investeringar i utvecklingen av turismen på Helsingfors-Vanda och i Lappland är sammanlagt värda över 1,2 miljarder euro.

Finavias sparprogram startade i mars 2020

För att överleva coronakrisen har bolaget med hjälp av ett omfattande sparprogram och diverse finansieringslösningar lyckats trygga flygplatsernas framtid och konkurrenskraft. Finavias största sparprogram någonsin startades i mars 2020 och det pågår fortfarande. Målet är att spara sammanlagt 200 miljoner euro.

Uppsägningarna under coronakrisen har varit det tyngsta. Vi har varit tvungna att avstå från engagerad och kompetent personal. Vi gör vårt bästa för att vår nuvarande personal ska orka igenom denna svåra tid.

Mäki berättar att Finavia utöver tryggandet av ekonomin och bolagets anpassningsåtgärder har koncentrerat sig på att säkerställa personalens och passagerarnas hälsosäkerhet under coronakrisen.