Hoppa över navigering

Finavia har slutfört renoveringen av flygtrafikområdet på Helsingfors-Vanda flygplats

Article published
20.12.2021 kl 12:20
Helsinki-Vantaan lentoaseman asemataso ja lentokoneita
Företag
Finavia har slutfört renoveringen av flygtrafikområdet på Helsingfors-Vanda flygplats som inleddes sommaren 2021 och har kostat sju miljoner euro. Målet var att säkerställa att verksamheten på taxibanan och uppställningsplattan löper smidigt för flygplanen samt att förbättra hanteringen av dagvattnet.

– Vår avsikt var att utnyttja den minskade trafikvolym som orsakats av pandemin. Det var lättare att utföra reparationer på plattan under dessa lugnare tider, så renoveringen gick mycket smidigt, säger Jani Elasmaa, Finavias ansvariga chef för funktionerna på landningsbanorna och plattan på Helsingfors-Vanda flygplats.

Under renoveringen reparerades taxibanornas och uppställningsplattans beläggning, flygplanens uppställningsplatser och dagvattenledningsnätet. Arbetet utfördes också på området för flygtrafik, vilket innebar tillfälliga förändringar i användningen av landningsbanor, taxibanor och flygplanens parkering.

─ Även om flygtrafiken långsamt återhämtar sig från coronapandemin, är antalet flygningar fortfarande betydligt lägre än normalt. Därför påverkade inte förändringarna i användningsprinciperna för start- och landningsbanorna bullerhanteringen lika mycket som vid normal trafik, säger Finavias chef för hållbar utveckling Mikko Viinikainen.

I samband med renoveringen har bland annat hanteringen av dagvatten förbättrats, vilket får flygplatsverksamhetens miljöpåverkningar att minska ytterligare. Lämplig behandling av dagvatten krävs t.ex. när flygplan genomgår avisningsbehandling.

Utöver renoveringen av flygtrafikområdet slutförde Finavia under hösten ett projekt för fjärrtrafikområdet inom ramen för utvecklingsprogrammet på Helsingfors-Vanda flygplats. Under projektets lopp har 300 000 kvadratmeter av uppställningsplattan renoverats och förnyats.

Läs mer

Inlägg: Finavias klimatprogram och Helsingfors-Vandas läge stödjer ansvarsfullt flygande