Hoppa över navigering

Finavia inleder ändringsarbetena vid avgångs- och ankomsthallarna i terminal 2 ett år i förväg – renoveringen påverkar bl.a. incheckningen

Pressmeddelande
Article published
13.01.2021 kl 08:23
Archived
Havainnekuva Helsinki-Vantaan T2 porttialueen muutostöistä
Den första fasen av de omfattande ändringsarbetena inleds i avgångshallen i terminal 2 vid Helsingfors-Vanda flygplats. En del av hallen och dess tjänster stängs den 18 januari 2021.

Ändringsarbetena som omfattar cirka 35 000 m2 är en del av utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda flygplats och utbyggnaden av terminal 2. De nuvarande avgångs- och ankomsthallarna renoveras fullständigt och förenas med flygens gateomåde och centraliserade bagagehall.

‒ Vi kan inleda ändringsarbetena ett år i förväg eftersom antalet passagerare och flyg har minskat betydligt på grund av corona. På så sätt kan även passagerarna njuta av de nya lokalerna tidigare än planerat, berättar projektchef för utbyggnadsprojektet för terminal 2 Tuomo Lindstedt från Finavia.

Utöver ändringsarbeten utvidgas terminalen som bäst med 42 000 kvadratmeter. Den nya delen kommer att inrymma en imponerande huvudingång som öppnas 2022 samt nya ankomst- och avgångshallar.

Jani Ceder, chef för Finavias operationscentrum, berättar att på grund av renoveringen som inleds i avgångshallen förflyttas incheckningen för bland annat Turkish Airlines, Qatar Airways och KLM till den intilliggande flygplatsens huvudhall. Alla incheckningar och säkerhetskontroller på Helsingfors-Vanda sker från och med den 18 januari sålunda på ett och samma ställe. På grund av den knappa trafiken har flygen från terminal 1 överförts till samma incheckningsområde redan tidigare.

Trots att antalet passagerare under coronatiden endast är cirka en tiondel av det normala kan förändringarna leda till att passagerarna har mindre plats att köa. Utöver incheckningens centralisering påverkas utrymmet även av att tillräckliga säkerhetsavstånd ska beaktas i terminalen. Detta kan leda till att köerna till incheckningen och säkerhetskontrollen blir långa särskilt under den livligaste tiden även om väntetiderna inte förlängs.

‒ Lyckligtvis begränsas passagerarnas köområde endast tillfälligt i och med att vi tar i bruk ett större område i juni. Golvrenoveringen blir då färdig och lokalerna som har varit stängda öppnas delvis för gångtrafik, konstaterar Ceder.

Vad händer härnäst?

Finavia strävar efter att utnyttja coronatidens minskade trafik och låga passagerarantal och på detta sätt främja arbetena och tidigarelägga deras färdigställande. Planerna för både den nya delens byggarbete och den gamla delens ändringsarbete kan ändras. Nedan beskrivs några viktiga etapper, men deras tidtabeller kan ännu ändras.

 1. Kollektivtrafikarrangemangen ändras i början av året i anknytning till byggandet av den nya delen. Vi informerar om dessa ändringar snarast möjligt.
 2. Renoveringen av avgångshallen pågår stegvis till sommaren 2023.
 3. Ändringsarbetena i de nuvarande ankomsthallarna och hallarna för bagageutlämning inleds tidigast efter sommaren 2021.
 4. Öppningen av den nya delen kommer enligt de nuvarande planerna att ske vid årsskiftet 2021‒2022. Innan den nya delen öppnas ska de nya lokalerna bland annat testas.
 5. Ändringsarbetena i de nuvarande avgångs- och ankomsthallarna antas för närvarande vara färdiga 2023 då hallarna ansluts till gateområdet. Samtidigt färdigställs det tioåriga utvecklingsprogrammet för hela Helsingfors-Vanda.

Fakta om Finavias investeringsprogram

 • Terminalens yta ökar: + 45 % (103 000 m2). Terminalens totala yta år 2024 överstiger 250 000 m2.
 • Fler platser med ombordstigningsbryggor för breda flygplan: + 100 %
 • Ökad kapacitet för bagagehantering: + 50 %
 • Ökad kapacitet för passkontroll: + 50 %
 • Ombyggd uppställningsplatta (parkeringsområden och rullbanor för flygplan): 450 000 m2, dvs. ett område som motsvarar ca 90 fotbollsplaner.
 • En ny multimodal resecentral som kopplar samman olika transportformer.
 • Mer plats för parkering: 4 800 platser (utbyggnad av P5 och ny parkeringshall)
 • Finavias investering: ca 1 miljard euro

Ansvar