Hoppa över navigering

Fintraffic och Finavia inleder beredningen av ett fjärrflygledningsprojekt tillsammans

Pressmeddelande
Article published
03.03.2021 kl 10:53
Kone rullaa kohti kameraa asematasolla ja taustalla näkyy lennonvarmistustorni
Företag
Fintraffic som producerar flygtrafiktjänster och flygplatsbolaget Finavia förbereder tillsammans ett internationellt banbrytande flygledningskoncept. Bolagen har kommit överens om att inleda beredningen av ett projekt som syftar till att ta i bruk en finländsk innovation. Med hjälp av fjärrflygledning kan vi förbättra kvaliteten och effektiviteten hos flygtrafikens tjänster och stödja branschens återhämtning efter pandemikrisen.

Om beredningen framskrider och fjärrflygledningsprojektet inleds, kunde flygkontrolltjänsten produceras flexibelt från en arbetsplats till en eller flera flygplatser efter att konceptet (Multi Remote Operating Tower = MROT) blivit klart. Detta skulle förbättra flygtrafikledningens förberedelseförmåga och flygplatsernas servicenivå samt möjliggöra lägre kostnader för flygtrafikens serviceproduktion. EU:s regelverk förutsätter att producenterna av flygtrafiktjänster kontinuerligt effektiviserar verksamheten.

”Flygtrafiken har drabbats av en historisk kris på grund av pandemin. Konsekvensen av den kommer att bli att konkurrensen mellan ländernas flygtrafikkluster ökar. Finlands internationella förbindelser har hört till de bästa i Nordeuropa under de senaste åren. För att vi ska vara framgångsrika även efter pandemikrisen, måste alla aktörer i branschen målmedvetet söka efter sätt att förbättra den finländska flygindustrins kompetens samt kvaliteten och effektiviteten på dess tjänster. Fjärrflygledning skulle göra det möjligt att producera tjänster flexibelt och med hög kvalitet, då det finns en efterfrågan på tjänsterna. Verksamhetskonceptet skulle på så sätt stödja tillgängligheten för både Finland och dess olika områden”, berättar Raine Luojus, verkställande direktör för Fintraffic Flygtrafiktjänst.

Utvecklingen av ett fjärrflygledningskoncept som utnyttjar modern digital teknologi ger flexibilitet i synnerhet i de regionala flygplatsernas servicetider och förbättrar kostnadseffektiviteten. Det vinner flygbolagen på och det är även en fördel för konsumenterna. För Finavia är fjärrflygledningsprojektet strategiskt viktigt eftersom det gör det möjligt att upprätthålla smidiga och bra förbindelser ut i världen för finländarna”, säger Jani Jolkkonen, direktör för Finavias nätverksaffärsverksamhet.

Fintraffic och Finavia har ansökt om offentlig finansiering ur EU:s återhämtningsfond för att utveckla konceptet.

Målet är att fortskrida med beredningen som bygger på det intentionsavtal som bolagen ingått, så att projektet som syftar till att ta i bruk systemet kunde inledas under år 2021.