Hoppa över navigering

Förnyelsearbetet på Kittilä flygplats blev färdigt ─ ökad resekomfort och smidighet

Pressmeddelande
Article published
12.01.2021 kl 09:51
Kittilän lentoaseman terminaali edestä kuvattuna.
Ansvar
Flygplatsbolaget Finavias extra investering på fem miljoner euro på utvecklingsprogrammet för flygplatser i Lappland är nu färdig. På Kittilä flygplats satsades denna gång på utveckling av bagagehanteringen, incheckningen och säkerhetskontrollen.

Förnyelsearbetet på Kittilä flygplats utgör en del av Finavias totalinvestering på 60 miljoner euro på flygplatser i Lappland. Kittilä flygplats andel av investeringen är en tredjedel, det vill säga totalt 20 miljoner euro.

─ Lapplands dragkraft är en stark konkurrensfördel för turismen i Finland. Vi tror att det förnyelserna fyller ett behov bara coronapandemin fås under kontroll. Resekomforten och smidigheten på Kittilä flygplats är nu av toppklass. Vi är redo när turismen kommer i gång igen, berättar direktör för Finavias nätverksaffärsverksamhet Jani Jolkkonen.

Det som märks mest för resenärerna är den förnyade incheckningen och bland annat antalet betjäningsställen som ökades från åtta till 14. Vid säkerhetskontrollen infördes ny teknik, så som biljettkontrollautomater och personskannrar. I och med förnyelserna kommer det att gå ännu mer smidigt för resenärerna att flytta sig genom säkerhetskontrollen.

Den största förnyelsen gäller bagagehanteringen, där flygplatsen nu har ett sorteringssystem för bagage och en utrustning för genomlysning av bagage som är effektivare. Samtidigt byggdes 750 kvadratmeter nya utrymmen för bagagehantering i terminalen.

De nya utrymmena och den nya tekniken gör lastningen av avgående bagage snabbare och underlättar också resandet för personer som reser med skidutrustning och barnvagnar.

Kittilä flygplats genomgick en grundlig förändring under 2018–2019. Finavia byggde nya rullbanor och fler uppställningsplatser för flygplan samt öppnade 2 000 kvadratmeter nya trivsamma utrymmen för resenärer på flygplatsen. Skyltarna och informationsskärmarna förnyades, vattenstationer för påfyllning av vattenflaskor installerades och en lekplats för barn öppnades på flygplatsen. Samtidigt startade två nya restauranger sin verksamhet.

Finavia påbörjade i början av 2018 ett omfattande utvecklingsprogram på 55 miljoner euro på Kittilä, Rovaniemi och Ivalo flygplatser. Utbyggnader och nya tjänster infördes gradvist på flygplatserna under 2018–2019.

─ Finavia har satsat över hundra miljoner euro på turismen i Lappland under de senaste åren. Vi är stolta över de förnyelser som genomförts på flygplatserna i Lappland. De stärker vår konkurrenskraft och främjar turismen i Lappland samt gör Finland tillgängligt, säger Jolkkonen.