Hoppa över navigering

Helsingfors, Vanda, Esbo, Finavia, Finnair, FFC och EK: SHM:s proposition om lag om gränssäkerheten är problematisk och för Finland mot strömmen inom EU

Pressmeddelande
Article published
02.06.2021 kl 12:35
Tail of an aeroplane.
Företag
Helsingfors, Vanda och Esbo städer samt Finavia och Finnair lyfte idag under sin presskonferens fram problem i social- och hälsovårdsministeriets lagutkast beträffande ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar. I presskonferensen deltog också Näringslivets centralförbund EK och Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, som lyfte fram inverkan som besluten som nu fattas har på sysselsättningen och ekonomin.

Aktörernas gemensamma åsikt var att Finland inte kan simma motströms inom EU och avvika från EU:s gröna intygs mål och anda genom att kräva ytterligare testning och frivillig karantän av passagerare som kommer till Finland med ett intyg på förhandstest. Finland bör ansluta sig till den allmäneuropeiska linjen som möjliggör hälsosäkert resande och inte försvårar det. Finland har inte råd att vända sig inåt.

I SHM:s proposition saknas helt fri rörlighet från länder vars pandemiläge är bra och där incidenssiffran är under 75, vilket alla medlemsländer förbundit sig till beträffande den fria rörligheten som berör EU:s yttre gränser. I och med att vaccinationstäckningen ökar kan man förvänta sig att allt fler länder kommer in i den här kategorin under sommaren. Flera EU-länder planerar att öppna gränserna för länder med ett gott pandemiläge samtidigt som de förbereder sig på att till exempel bekämpa virusvarianter med olika redskap.

Praktiska problem på gränsen och inverkan på Finlandsbilden

Propositionens verksamhetsmodell orsakar också konkreta problem på gränserna när hälsointyg inte granskas i avgångslandet, utan de ska visas upp på begäran vid ankomsten. Detta orsakar flaskhalsar på flygplatser och i hamnar och belastar städernas hälsovårdsresurser orimligt mycket.

”Det är inte möjligt att i praktiken verkställa regeringens plan i gränskontrollen. Utan elektronisk förhandsregistrering är det mycket komplicerat att reda ut vem som ens anlänt i landet eller hur hen kan kontaktas i efterhand”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

”I propositionen beaktas inte åsikten från de instanser som i praktiken ansvarar för gränsernas hälsosäkerhet”, påpekar Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen. ”Att ha personal från sjukvårdsdistriktet eller myndigheten för smittsamma sjukdomar att kontrollera intyg på flygplatsen skulle ta upp orimligt mycket personalresurser från sjukvården.”

Flygplatsbolaget Finavias verkställande direktör Kimmo Mäki påminner att Helsingfors-Vanda flygplats är Finlands visitkort för världen. ”Hälsokontroller på flygplatserna ökar risken för att viruset sprids, orsakar köer, försämrar kundupplevelsen och påverkar bilden som turister får av Finland och hur saker fungerar i vårt land”, säger Mäki.

”Förutom att bekämpa coronaviruset måste vi också förbereda oss på att Finland ska kunna växa efter viruset. För den internationella konkurrenskraften är det viktigt att ankomsten till Finland och rörligheten här följer samma coronasäkra internationella praxis som i andra länder”, säger Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Ett mer fungerande alternativ vore att flygbolagen skulle åläggas att kontrollera coronaintygen i avgångslandet före ombordstigningen, vilket motsvarar de övriga EU-länderna. Det förbättrar hälsosäkerheten och förtydligar hela processen också ur resenärens perspektiv.

Resebesluten har en betydande inverkan på sysselsättningen och ekonomin

Finnairs verkställande direktör Topi Manner är orolig för effekterna på lång sikt som kan följa för flygtrafiken och andra branscher som är beroende av turismen om utländska resenärers ankomst till Finland inte möjliggörs på samma sätt som i resten av EU.

”Karantänrekommendationen försätter resenärer i en olikvärdig ställning. I praktiken hindrar den personer som inte vaccinerats från att resa och gör det till exempel svårare för barnfamiljer att resa”, säger Manner. ”Det är oroande om den finländska turismindustrin och flygtrafiken inte kan återhämta sig i samma takt som övriga Europa. Detta har också en direkt inverkan på sysselsättningen – endast inom Finnair är 3 000 personer permitterade tills vidare.”

Majoriteten av turism-, restaurang- och hotellföretagen har tvingats permittera sin personal. Turister från utlandet är också viktiga för restauranger, hotell och detaljhandeln runt om i Finland.

Om Finland blir på efterkälken i att öppna hälsosäker turism jämfört med resten av EU skulle det göra det svårare för branscherna som lidit av pandemin att återhämta sig och skada den ekonomiska utvecklingen.

FFC representerar personer som arbetar direkt eller indirekt inom turismen i stor utsträckning, inom såväl logistiken och restaurang- och hotellbranschen som kultur- och evenemangsbranschen. En del har varit permitterade eller arbetslösa i över ett år, alltså långtidsarbetslösa”, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta. ”Nu måste vi hålla takt med EU i fråga om att avveckla resebegränsningar för att människor ska kunna komma tillbaka på jobb och man ska kunna bekämpa de ekonomiska, sociala och hälsorelaterade konsekvenser som arbetslösheten orsakat.”

”Finland hotas av att fastna i startblocket när de övriga EU-länderna redan accelererar mot en gryende ekonomisk tillväxt. Vi måste justera kursen och ansluta oss till EU-fronten beträffande resepraxisen”, säger EK:s verkställande direktör Jyri Häkämies.