Hoppa över navigering

Om hundra dagar öppnas framtidens flygplats

Pressmeddelande
Article published
23.08.2021 kl 08:37
new t2 entrance
Ansvar
Finavia öppnar den magnifika entrén till Helsingfors-Vanda flygplats och de nya trafikarrangemangen för passagerare om exakt hundra dagar den 1 december.

Finavias största utvecklingsprojekt på Helsingfors-Vanda flygplats når en betydande etapp den 1 december. Flygplatsens nya entré med ett elegant tak av trä, med nya taxi- och busstationer, en ny parkeringshall och en ståtlig ankomsthall öppnas för passagerarna, säger Henri Hansson, teknisk direktör för Finavia.

Passagerarna kommer att få uppleva framtidens ikoniska och arkitektoniskt imponerande flygplats.

Finländsk natur som inspiration för arkitekturen– Inhemsk natur och inhemskt hantverk kan ses såväl i det eleganta taket av trä vid entrén som i små detaljer runt om på flygplatsen. Den röda tråden i utvecklingsprogrammet som kostat en miljard euro är finländskhet. Utvecklingsprogrammet består till 90 procent av inhemskt innehåll, berättar Hansson.

Det unika taket av trä ger Helsingfors-Vanda flygplats en helt ny fasad. En förebild för den vågformiga designen är Tapio Wirkkalas skulptur Ultima Thule, tillverkad av flygplansfaner.

Luoto (sv. Kobben) som är ett stenarrangemang med naturtema välkomnar ankommande passagerare. Verket har inspirerats av den finländska naturen. Dioramat visar finsk natur och skärgårdsanda i den livliga terminalen.

Multimodal resecentral som knutpunkt för trafik

Den urbana resecentralen som färdigställs på Helsingfors-Vanda är en knutpunkt för olika trafikformer och flygtrafiken ansluter sig till den.

Finavias mål är att kontinuerligt utveckla bättre förbindelser med omvärlden. Det är viktigt att alla trafikformer smidigt kopplas till flygplatsen och att man från den nya resecentralen kan fortsätta resan med såväl lokal- och fjärrbussar som tåg, taxi eller personbil, utan att glömma cyklar, berättar Hansson.

Samtidigt införs också nya parkeringsarrangemang när det nya parkeringshuset P1/P2 öppnas. På så sätt får flygplatsen 1 800 nya parkeringsplatser i terminalens omedelbara närhet.

Utbyggnaden av terminal 2 öppnar i tre etapper

Terminal 2 öppnar enligt följande:

Om hundra dagar, dvs. den 1 december 2021, öppnas entrén, ankomsthallen och den multimodala resecentralen samt de nya trafikarrangemangen och parkeringshusen.

Nya incheckningsplatser och en ny säkerhetskontroll kommer att öppnas i mars–juni 2022. Samtidigt färdigställs en del av Schengen-gateområdet.

Sommaren 2023 färdigställs de nya lokalerna för bagageutlämning samt förnyelsen av tjänsterna på Schengen-gateområdet.

Investeringsprogrammet syftar till att stärka Helsingfors-Vandas ställning som knutpunkt för flygtrafiken mellan Europa och Asien. Helsingfors-Vanda har blivit en av de viktigaste flygplatserna i Europa, vilket innebär att utvecklingen av trafiken för breda flygplan och dess verksamhetsförutsättningar är ett av Finavias centrala mål i investeringsprogrammet.

Finavias investeringsprogram i ett nötskal

  • Terminalens yta ökar: + 45 % (103 000 m2), vilket motsvarar ett område som är lika stort som nöjesparken Borgbacken. Hela arean för terminalen kommer att vara över 250 000 m2 i början av 2020-talet. Ett sådant område skulle rymma tio riksdagshus.
  • Fler nya platser med ombordstigningsbryggor för flygplan: 8 st. för bredkroppade flygplan + 100 %, 4 st. för smalkroppade flygplan + 15 %
  • Ökad kapacitet för bagagehantering: +50 %
  • Ökad kapacitet för passkontroll: +50 %
  • Ombyggd uppställningsplatta (parkeringsområden och taxibanor för flygplan): 450 000 m2, dvs. ett område som motsvarar ca 90 fotbollsplaner.
  • Utbyggnad av parkeringshus P5 (3 000 parkeringsplatser) och en ny parkeringshall (1 800 parkeringsplatser)
  • En ny multimodal resecentral som kopplar samman olika transportformer.
  • Finavias investering: ca 1 miljard euro
  • Investeringsprogrammets sysselsättningseffekt under byggtiden är 16 600 årsverken.
  • Den inhemska andelen av Finavias investeringsprogram är över 90 %.