Hoppa över navigering

Utvecklingsprogrammet Helsingfors-Vanda är till mer än 90 procent inhemskt

Article published
13.10.2021 kl 16:08
Lähtevien aula.
Ansvar
Helsingfors-Vanda flygplats utvecklingsprogram har i huvudsak genomförts med inhemska krafter. Trätaket i utbyggnaden av terminal 2 är ett unikt prov på finländsk snickarkonst.

Finländskhet utgör den röda tråden i Helsingfors-Vanda flygplats utvecklingsprogram. Den inhemska naturen och kunskapen syns runt om på flygplatsen. Det vågiga undertaket i ankomst- och avgångshallen som redan för öppningen blev en ikon, är ett prov på finländsk snickarkonst.

Ett av de huvudsakliga målen i Finavias projekt har varit att lyfta fram finländsk planerings- och hantverkskunskap, berättar Henri Hansson, chef för ansvar, teknik och säkerhet på Finavia. Det är viktigt att personer som flyger transit eller anländer till landet upptäcker att det är just Finland de kommit till.

Helsinki-Vantaan lentoaseman uusi sisäänkäynti.

– Det finländska träet i terminalens undertak är en faktor som gör att Helsingfors-Vanda skiljer sig från andra flygplatser.

Inhemskt är ett värde i sig som man satsat på.

– Den högklassiga finländska kompetensen som nyttiggjorts i utvecklingsprogrammet är för oss en orsak till stolthet. Den inhemska andelen av utvecklingsprogrammet som kostat en miljard, det vill säga andelen av värdet av avtal som ingåtts med finländska företag gällande hela investeringen, uppgår till cirka 90 procent.

Dags att visa prov på sakkunskap på särskilda objekt

Undertaket i trä planerades på arkitektbyrån ALA av Juho Grönholm som är huvudplanerare för utbyggnaden av terminal 2. Raision puusepät som sysselsätter ett tjugotal personer genomförde planen och till deras tidigare projekt hör bland annat träkonstruktionerna i Helsingfors Musikhus konsertsal.

För Helsingfors-Vanda flygplats har företaget redan tidigare tillverkat möbler för gater och en väggrelief. Till terminal 2 levererade företaget förutom det massiva undertaket i trä även den blå bågen som höjer sig över säkerhetskontrollområdet samt incheckningsdiskar. Enligt verkställande direktör Jarmo Yrjölä är det nu utförda arbetet det största projektet inom företagets historia.

Terminaali 2:n lähtöaulan havainnekuva.

– Vi tar oss gärna an projekt där vi utmanar vårt eget kunnande och idéer som till och med verkar osannolika att genomföra. Det är tacksamt ur snickarens synvinkel att se ett snyggt resultat och hur delarna av ett tredimensionellt pussel smälter fint ihop och att tillverkarna kan vara stolta över sitt jobb, beskriver Yrjölä.

Ett jättepussel kräver ett millimeterexakt arbete

Taket består av 500 träelement som väger 1 500 kg och som alla är unika – två likadana finns inte.

– Först när de första elementen monterades för första gången kunde vi säkerställa att elementen verkligen passar fint ihop. De första sex elementen visade att arbetet fungerar.

Yrjölä berättar att en virtuell tredimensionell mall utformades utifrån huvudplanerare Juho Grönholms ritade ytor, och stommen, fastsättningarna, ytorna och detaljerna planerades med mallen som grund.

Helsinki-Vantaan laajennuksen pääsisäänkäynnin portaikon havainnekuva.

– Varje element har en egen kod enligt vilken elementen sammanfogas i rätt ordning. Med hjälp av koderna är det även möjligt att vid behov ersätta delarna med nya, berättar Yrjölä.

Elementen tillverkades av korslimmat trä (KL-trä) och ytan är av finsk gran. En korslimmad skiva ändrar inte form över tid, vilket är viktigt med tanke på takets design. De färdiga delarna transporterades med långtradare från Reso till Vanda, 12 delar åt gången.

– Leveranspaketet var så högt att det inte rymdes under broarna över motorvägen så rutten måste gå längs småvägar fram till Ring III.

Ett lyckat resultat i huvudsak med inhemska krafter

Sålunda sysselsätter Finavias utvecklingsprogram i Finland både direkt och indirekt. Sysselsättningseffekten till följd av utvecklingsprogrammet Helsingfors-Vanda motsvarar 16 600 årsverken under byggskedet.

Planeringsarbetet av utvecklingsprogrammet är inhemskt, liksom även merparten av materialet. I utbyggnaden av terminal 2 har Arkitektbyrån ALA planerat avgångs- och ankomsthallarna med säkerhetskontrollområden och ett multimodal resecentrum som består av områden för busstrafik, taxi och en snabbparkering.

Luoto-diodraama uudistuvan Helsinki-Vantaan saapuvien aulassa.

Mikko Suvisto som är huvudarkitekt på arkitektbyrån HKP står för planeringen av det nya parkeringshuset P1/P2 och passagen till den nya ringbanan. HKP fortsätter planeringen av ändringsarbetena av nuvarande terminal. Företagen som svarat för den tekniska planeringen av utbyggnaden av terminal 2 och huvudentreprenörerna för utbyggnaden är inhemska företag.

– Det är fint att så många finländska företag har kunnat svara på utvecklingsprogrammets strikta krav, konstaterar Hansson.

I artikelserien Framtidens flygplats berättar vi historier och intressanta detaljer som ligger bakom Helsingfors-Vandas utvecklingsprogram. På Helsingfors-Vanda flygplats pågår det största utbyggnadsprojektet i flygplatsens historia. Syftet med Finavias jätteinvestering är att utveckla flygplatsens tjänster och kundupplevelse och stärka Helsingfors-Vanda flygplats position som Europas ledande transitflygplats.