Hoppa över navigering

Finavia renoverar landningsbanor och tar samtidigt hand om miljön

Article published
17.03.2022 kl 13:57
Lentoaseman kiitotie.
Ansvar
Flygplatsernas start- och landningsbanor måste renoveras med cirka 10–15 års mellanrum. Samtidigt kommer den övriga infrastrukturen att förbättras. Till exempel i år genomför Finavia en renovering på flygplatsen i Nyslott. De lokala resenärernas och företagens behov beaktas då renoveringar planeras.

Flygplatsernas landningsbanor måste vanligtvis renoveras med cirka 10–15 års mellanrum för att de ska vara i skick året runt. Behovet av renovering varierar beroende på flygplatsen. Behovet påverkas till exempel av trafikvolymer, väderförhållanden och flygplanens antal och storlek. Finavia genomför i genomsnitt en eller två renoveringar av landningsbanor varje år.

– Vi vill hålla vår servicenivå hög och säkerställa säker och smidig trafik på alla våra flygplatser året runt. Vi övervakar regelbundet infrastrukturens skick med mätningar och visuella observationer, så att vi kan förbereda oss för reparationer, säger Henri Hansson, chef för teknik, ansvar och säkerhet på Finavia.

De flesta reparationer sker på sommaren, när väderförhållandena är goda och störningarna små. Nästa sommar kommer ett mer omfattande reparationsarbete att utföras på flygplatsen i Nyslott, där landningsbanans översta ytskikt kommer att bytas ut. Samtidigt utförs mer omfattande elarbeten på flygplatsen. I och med renoveringen kommer flygplatsen att vara stängd för trafik i maj och juni.

Renoveringen får utsläppen att minska

Då landningsbanorna renoveras är flygplatsen vanligtvis stängd i cirka en månad. Samtidigt renoveras annan viktig infrastruktur för att minimera störningar i flygplatsens verksamhet. Infrastrukturen omfattar bland annat flygplatsens navigationssystem, elnät och belysning.

I och med renoveringen strävar Finavia efter att minska miljökonsekvenserna av sin verksamhet.

– Vi har investerat tiotals miljoner euro, till exempel i avisningsområdena omkring landningsbanorna och uppställningsplattan. I samband med renoveringen görs också insatser för att förbättra hanteringen av dagvatten för att minimera dagvattenskador, säger Hansson.

Alla Finavias flygplatser är koldioxidneutrala, men förbättringar av infrastrukturen är också avsedda att påverka utsläppen från flygtrafiken.

– En välfungerande och effektiv infrastruktur kan avsevärt minska utsläppen från flygtrafiken. Till exempel när avisningen är effektivt arrangerad, kan flygplanen lyfta och landa smidigare, vilket resulterar i kortare taxitider.

Med tanke på energiförbrukningen är det av avgörande betydelse att landningsbanornas hundratals lampor är så energieffektiva som möjligt. Renoveringen syftar därför till att ersätta alla gamla halogenbaserade lampor på landningsbanorna med LED-lampor med en energiförbrukning på endast ca 30 procent jämfört med halogenlamporna.

Utsläppen från renoveringen minskas genom att anläggningsmaterial återanvänds så långt som möjligt. Till exempel kan den använda beläggningen ofta återanvändas på servicevägar och vid blandningen av nya asfaltmassor.

Lokala intressenter deltar i planeringen av renoveringar

För att minimera de tillfälliga problem som stängningen av flygplatsen medför upprätthåller Finavia nära kontakter med lokala intressenter. Diskussioner förs huvudsakligen med stadsförvaltningen, flygbolagen och allmänna flygtrafikanter.

– Vi diskuterar bland annat tidtabeller med intressenterna. Renoveringarna anpassas till de större händelserna i området, så att renoveringsarbetet skulle orsaka så liten skada som möjligt för näringslivet och invånarna. Till exempel är renoveringen i Nyslott planerad att vara klar före operafestivalen i juli, säger Jani Jolkkonen, direktör för Finavias nätverksaffärsverksamhet.

Invånarna och näringslivet i området drar direkt nytta av renoveringen tack vare årsverken och investeringar.

– Ofta kommer materialleveranserna och arbetstagarna direkt från områdena kring flygplatsen. Renoveringarna sysselsätter ofta tiotals personer och producerar till och med hundratals årsverken, säger Hansson.