Hoppa över navigering

Helsingfors-Vanda är nu mer tillgänglig än tidigare

Article published
25.08.2022 kl 07:55
avustettava matkustaja Finavian palveluneuvojan kanssa
Resa
Finavia har tagit hänsyn till särskilda gruppers behov i sin terminalreform. Den nya terminalens tillgänglighet har säkerställts i samarbete med handikapporganisationer.

I Helsingfors-Vanda flygplats utvecklingsprogram, som slutförs sommaren 2023, har alla passagerare beaktats. Därför har även tillgänglighetslösningar spelat en stor roll i utvecklingsprogrammet.

– Alla måste ha samma möjlighet att resa. Goda tillgänglighetslösningar är särskilt viktiga för specialgrupper, men de betjänar alla passagerare, säger Hanna Hämäläinen, chef för passagerarservice på Finavia.

Tiotusentals passagerare med nedsatt rörlighet, syn eller hörsel eller som är i behov av hjälp på grund av till exempel sin höga ålder reser varje år via Helsingfors-Vanda flygplats.

– Den nya terminalen är utformad för att göra det så enkelt som möjligt för alla passagerare att ta sig fram. Avstånden har hållits så korta som möjligt, allt kan nås med rullstol eller annat hjälpmedel, instruktionerna är tydliga och det är särskilt lätt att komma åt kollektivtrafiken från terminalen, säger Nina Vainioranta, servicechef för Finavias assistanstjänster.

Finavia erbjuder tjänster och assistans till funktions- och rörelsehindrade passagerare och hjälper dem enligt deras behov.

– Vår personal ser till att passageraren kommer ombord på eller av flyget och vidare till nästa transportmedel. I praktiken kan detta betyda hjälp med exempelvis rullstolen eller vid ombordstigning till flygplanet.

Till följd av terminalreformen öppnade Finavia en ny assistanstjänst i avgångshallen på Helsingfors-Vanda. Dessutom har flygplatsen träffpunkter för assistanstjänster framför terminalen, på tågstationen, i bussterminalen och i parkeringshusen. Vid punkterna kan kunderna kontakta personalen, som ger dem den hjälp de behöver.

Assistanstjänsterna är tillgängliga på flygplatsen dygnet runt. Finavia rekommenderar att passagerare i behov av assistans meddelar sina behov i förväg.

– När passageraren informerar oss eller flygbolaget i förväg om sin ankomst och sitt behov av hjälp, kan vi snabbare svara på passagerarens behov.

Handikapporganisationer har hjälpt i planeringsarbetet

I samarbete med flygbolag, myndigheter och handikapporganisationer har Finavia sett till att kvaliteten på assistanstjänsterna och flygplatsens tillgänglighet har beaktats i terminalreformen.

– Handikapprådets representanter kommenterade planerna för terminalreformen innan de genomfördes. Genom en så kallad virtuell safari kunde vi tillsammans se hur allt skulle fungera. På basis av responsen gjorde vi viktiga förbättringar i de slutliga planerna.

Utöver assistanstjänsterna gjordes en hel del förbättringar i tillgängligheten på Helsingfors-Vanda.

– Kundhissarna och terminalens skyltar är nu särskilt väl lämpade för synskadade passagerare. Nuförtiden finns det fler och fler tillgängliga servicediskar i terminalen med induktionsslingor för passagerare med nedsatt hörsel. Även antalet handikapptoaletter har ökat.

Mot lika enkelhet

Finavia strävar efter att kontinuerligt förbättra sina assistanstjänster baserat på kundrespons och observationer.

– Vi följer ständigt upp antalet passagerare och från vilka destinationer det kommer mest passagerare med behov av assistans. Till exempel genom val av sittplats på flyget kan vi hjälpa dem säkerställa att de har kortast möjliga avstånd till allt.

Målet med assistanstjänsterna är också tydligt.

– Vi vill att flygresor ska vara lika enkla för alla våra passagerare.