Hoppa över navigering

Ny teknik på förnyade Helsingfors-Vanda gör avresan enklare

Article published
30.03.2022 kl 12:28
Laukku turvatarkastuksessa Helsinki-Vantaalla.
Resa
Finavia introducerar ny teknik på Helsingfors-Vanda flygplats. Utrustningen och funktionerna testas och bedöms noggrant innan de tas i bruk på allvar. En del av ändringarna är osynliga för passagerare, till exempel det nya smarta nätet.

Förnyelsen av Helsingfors-Vanda kommer att göra flygplatsens verksamhet smidigare under våren och sommaren. Finavia förnyar säkerhetskontrolltjänsten och kan erbjuda flygbolagen nya tekniska lösningar för incheckning.

– Vi har fäst uppmärksamhet vid självincheckningstjänsten, som vi planerat tillsammans med flygbolagen, för att förbättra passagerarupplevelsen. Om man har checkat in i förväg, behöver man bara skriva ut väskornas klistermärken i incheckningsautomaten när man anländer till terminalen och sedan lämna väskorna på självbetjäningsbandet, säger Leyla Akgez-Laakso, informationschef på Finavia.

Även om fler och fler passagerare checkar in i förväg på nätet, vill flygbolagen också bevara den personliga servicen. Incheckningsdiskar kommer att finnas på Helsingfors-Vanda även i fortsättningen.

– Man kan också checka in på flygplatsen. Det kan göras antingen med självbetjäningsautomat eller vid incheckningsdisken. Vi övergår i allt större utsträckning till beröringsfri teknik för att göra vår verksamhet så smidig som möjligt, säger Akgez-Laakso.

Det automatiska bagagespårningssystemet, som tas i bruk under våren, kommer att göra bagageprocessen ännu snabbare och mer tillförlitlig enligt Akgez-Laakso.

Smidig säkerhetskontroll

De nya 3D-skannrarna påskyndar säkerhetskontrollen, eftersom vätskebehållare och elektroniska enheter inte längre behöver tas ur handbagaget för genomlysning.

– För passagerare innebär den nya utrustningen mindre uppackning och ompackning vid säkerhetskontrollen. Tack vare den förbättrade avbildningstekniken behövs väskor alltmer sällan öppnas för noggrannare undersökning. Detta kommer att påskynda säkerhetskontrollen och göra den trevligare för passagerarna, säger Sami Kiiskinen, utvecklingschef på Helsingfors-Vanda flygplats.

Införandet av UVC-desinfektion under coronapandemin har förbättrat hygienen i lådorna som används vid säkerhetskontrollen.

Informationssystemen är osynliga men viktiga

På Helsingfors-Vanda flygplats hör Finavias nya smarta nätverk och utbyggnaden av högtalarsystemet till de viktiga tekniska säkerhetsinnovationer som är osynliga för passagerarna. Det smarta kommunikationsnätverket återhämtar sig snabbare efter felsituationer än ett vanligt nätverk och ger flygplatsens utrustning och system förbättrat störningsskydd, kontinuitet och säkerhet. Utbyggnaden av högtalarsystemet gör det möjligt att bättre begränsa utrop till de delar av terminalen som utropen gäller.

I framtiden kommer olika informationssystem att göra det lättare att styra flygplatsens funktioner såsom belysningen och uppvärmningssystemet. Med hjälp av informationssystemen hålls tillförlitligheten på en hög nivå, säger Akgez-Laakso.

Med nya tekniklösningar är testningen viktig

Finavia utför många experiment av olika storlek och typer. De används för att effektivt testa om en ny teknisk lösning kunde förbättra flygplatsens verksamhet.

– Det är viktigt att vi håller oss uppdaterade med den tekniska utvecklingen. Vid övervägande av nya verksamhetsformer och tekniska lösningar kommer det att bedömas hur de påverkar passagerarna och smidigheten i flygplatsens verksamhet. Lovande lösningar kan sedan testanvändas, säger Kiiskinen.

I början av coronapandemin år 2020 infördes UVC-desinfektion av lådorna vid säkerhetskontrollen på Helsingfors-Vanda flygplats för transitpassagerare. Systemet fungerar med LED-teknik. Försöket var lyckat, och användningen av det nya desinfektionssystemet utsträcktes till terminal 2.

– Personalen spelar en viktig roll i testningen då de samlar in information och förståelse för vad som fungerar och vad som inte fungerar när de nya lösningarna provkörs. Den nya tekniken kommer att införas i större utsträckning först efter att den har testats tillräckligt länge, tillräcklig användarerfarenhet har vunnits och åtgärder har vidtagits för möjliga felsituationer, säger Kiiskinen.

Respons är värdefull

Utvecklingen av kundupplevelse och säkerhet är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete. På Finavia går utvecklingsarbetet över teamgränserna och respons samlas in från passagerare och flygbolag samt personalen. Responsen används för att förstå vad som ännu borde utvecklas.

På basis av responsen kommer till exempel flygplatsens karttjänster att förbättras i och med utbyggnaden av terminalen. I framtiden kommer information om nya områden och ändrade rutter att vara mer tillförlitlig och hållas uppdaterad i alla tjänster, säger Akgez-Laakso.

Sömlösa tjänster är en konkurrensfördel på den internationella marknaden.

– Vårt mål är att den utmärkta kundupplevelsen ska skilja Helsingfors-Vanda flygplats från våra internationella konkurrenter. Vi söker nya innovationer för att göra flygplatsen mer fungerande för alla användare. Det viktigaste är att hitta nya sätt att göra saker bättre, enklare och trevligare, sammanfattar Kiiskinen.

I artikelserien Framtidens flygplats berättar vi historier och intressanta detaljer som ligger bakom Helsingfors-Vandas utvecklingsprogram. På Helsingfors-Vanda flygplats pågår det största utbyggnadsprojektet i flygplatsens historia. Syftet med Finavias jätteinvestering är att utveckla flygplatsens tjänster och kundupplevelse och stärka Helsingfors-Vanda flygplats position som Europas ledande transitflygplats.