Hoppa över navigering

Ändringar i taxiarrangemangen på Uleåborgs flygplats från och med den 1.1.2024

Article published
25.10.2023 kl 14:19
Oulun lentoaseman pääsisäänkäynti ja sininen terminaalirakennus.
Resa
Finavia har tecknat ett avtal med taxibolaget OTAXI Oulu (Oulun Aluetaksi Oy) om tillhandahållande av taxitjänster på Uleåborgs flygplats från och med den 1 januari 2024. Mankkaan Taksi Oy, som inledde sin verksamhet på Uleåborgs flygplats i början av 2022, kommer att fortsätta tillhandahålla taxitjänster på Uleåborgs flygplats.

Finavia strävar efter att förbättra tillgången på taxibilar på Uleåborgs flygplats, särskilt under de mest och minst trafikerade tiderna. Syftet med avtalstaxiverksamheten är att säkerställa tillgången på taxibilar och kvaliteten på tjänsten, vilket underlättar resandet.

– Vi konkurrensutsatte taxitjänsterna på Uleåborgs flygplats för första gången i slutet av 2021. Målet med avtalsmässig taxiverksamhet är att säkerställa smidiga och fungerande taxiförbindelser för passagerare under alla tider på dygnet, säger Liisa Sallinen, flygplatschef för Uleåborg.

På Uleåborgs flygplats är avtalstaxibilarnas taxistolpar placerade precis utanför terminalens huvuddörrar för att göra det så enkelt som möjligt att komma till bilarna från terminalen. Mankkaan Taksi Oy kommer att fortsätta tillhandahålla taxitjänster vid taxistolpe nummer 1 och OTAXU Oulu använder taxistolpen nummer 2.

På alla Finavias flygplatser finns även platser för bilar från andra taxibolag. De kan lämna och hämta passagerare precis som tidigare. Dessutom har Uleåborg flygplats även i fortsättningen ett område som är reserverat för förbokade taxibilar. Passagerarna kommer även framöver att fritt kunna välja vilket taxibolag de vill använda.

Gå till webbplatsen för Uleåborgs flygplats via den här länken.