Hoppa över navigering

Finavias miljöinvesteringar nästan 10 miljoner euro

Pressmeddelande
Article published
02.02.2023 kl 08:45
Nainen hymyilee kameran ohi lentoasemalla.
Ansvar
I år investerar flygplatsbolaget Finavia mer än 15 miljoner euro i renovering av landningsbanor på Helsingfors-Vanda, Kuopio och Kuusamo flygplatser. En del av pengarna används till vattenskydd och energieffektivitet. Det pågår också projekt för hållbar utveckling på flera flygplatser. Totalt uppgår miljöinvesteringarna till nästan 10 miljoner euro.

– I landningsbanornas renoveringsprojekt är vårt mål att förbättra flygtrafikens smidighet och säkerhet samt främja vattenskyddet och spara el. Vattenskydd är viktigt eftersom vi med bättre styrning av dagvattnet som rinner från landningsbanorna kan ta hand om mikroberna i diken och bäckar nära flygplatserna, säger direktör Henri Hansson från Finavia.

Finavias infrastrukturinvesteringar uppgår år 2023 till mer än 15 miljoner euro, varav cirka fyra miljoner euro riktas till miljöarbete. Renovering av landningsbanor genomförs på Helsingfors-Vanda flygplats och på flygplatserna i Kuopio och Kuusamo.

Utöver infrastrukturinvesteringar använder Finavia mer än fem miljoner euro på projekt för hållbar utveckling på Helsingfors-Vanda, Åbo och Björneborg flygplatser.

Renoveringen av landningsbanan på Helsingfors-Vanda påverkar landningsriktningarna i maj-augusti

På Helsingfors-Vanda renoveras den norra ändan av landningsbana 2 (15/33), dvs. den så kallade tvärlandningsbanan. Arbetet inleds i maj och avslutas senast i början av september.

Renoveringen påverkar landningsriktningarna på Helsingfors-Vanda eftersom det inte är möjligt att landa på landningsbana 2 medan reparationsarbetet pågår. I maj-augusti kommer landningarna från Nurmijärvi-hållet att minska och samtidigt ökar landningarna från nordöstra Vanda och Kervo. Propellerplan startar som normalt från landningsbana 2 i riktning mot Dickursby.

De parallella landningsbanorna 1 och 3 används som normalt och sålunda påverkar renoveringen inte passagerar- eller flygtrafiken.

Utöver att förbättra dagvattenavloppsnätet förnyar Finavia både elsystem som finns under landningsbanan och landningsbanans beläggning. Det totala investeringsbeloppet uppgår i år till åtta miljoner euro.

Renoveringen kommer att fortsätta under sommaren 2024. Då renoverar man landningsbanans södra ända och byter ut en del av navigationsapparaterna och flygtrafiktjänstens utrustning.

Renoveringen av landningsbanan på Kuopio flygplats påverkar inte flygningarna

På Kuopio flygplats renoverar Finavia dagvattendräneringen och rullbanorna E och F samt fortsätter renoveringen av elnätet som inleddes i fjol. I år investerar Finavia fem miljoner euro i Kuopio flygplats.

Arbetet inleds i maj och färdigställs senast i början av september. Flygplatsen är öppen och trafikering är möjlig hela tiden. Renoveringen påverkar inte flygtrafiken.

Renoveringen av landningsbanan på Kuopio flygplats slutförs hösten 2024.

Paus i flygtrafiken på Kuusamo flygplats 17.7–15.8

På Kuusamo flygplats förnyar Finavia landningsbanans belysningssystem och uppställningsplattans beläggning. De nuvarande armaturerna ersätts med LED-armaturer, vilket minskar elförbrukningen. Investeringen kostar 2,5 miljoner euro.

På grund av renoveringen av landningsbanan och uppställningsplattan blir det en paus på fyra veckor i flygen till och från Kuusamo flygplats eftersom landningsbanan inte kan användas under arbetet. Flyguppehållet börjar den 17 juli och pågår till den 15 augusti.

Efter uppehållet, från och med den 16 augusti 2023, är Kuusamo flygplats åter öppen som normalt. Den förnyade infrastrukturen kommer att betjäna höstens och den kommande julsäsongens flygtrafik även smidigare än tidigare.

Värdet på projekten för hållbar utveckling på Helsingfors-Vanda, Åbo och Björneborg flygplatser uppgår till fem miljoner euro

Finavia har flera projekt för hållbar utveckling på gång i olika delar av Finland. Deras totala värde uppgår till cirka fem miljoner euro. Huvudfokus ligger på att främja vattenskyddet på Helsingfors-Vanda, Åbo och Björneborg flygplatser, och dessutom arbetar man vid alla flygplatser för att minska koldioxidutsläppen.

– Vårt nya ansvarsprogram styr våra investeringsbeslut och vår verksamhet mot hållbara flygresor. Att minska koldioxidutsläppen och bevara den biologiska mångfalden är viktigt för oss, vilket vi kommer att beakta i renoveringarna även denna sommar, säger Henri Hansson.

Finavias projekt för hållbar utveckling 2023

Helsingfors-Vanda flygplats

I år tar Finavia i bruk en underjordisk våtmark som förbättrar förhållandena för fisk och mikroorganismer i närliggande bäckar och diken. Projektet är det första i sitt slag i Norden. Investering: 2 miljoner euro

Åbo flygplats

Finavia håller på att färdigställa ett system för tillvaratagande av frostskyddsmedel från flygplan. Investering: 0,9 miljoner euro
Finavia deltar i återställandet av vattenbalansen och naturvärdena i Natura-området nära flygplatsen. Investering: 0,5 miljoner euro

Helsingfors-Vanda flygplats och Björneborg flygplats

Finavia förnyar lagringen av bränsle och halkbekämpningsmedel. Investeringar: 0,3 miljoner euro

Samtliga flygplatser

Finavia har minskat koldioxidutsläppen från sin egen verksamhet från och med 2008, då bolaget publicerade sitt klimatprogram. Finavia satsar avsevärt på förnybara bränslen varje år. I år investerar Finavia i elfordon och maskiner som hjälper minska miljökonsekvenserna. Investering: 1,3 miljoner euro