Hoppa över navigering

Helsingfors-Vanda historiska utvecklingsprogram slutfördes framgångsrikt

Pressmeddelande
Article published
27.09.2023 kl 12:50
Helsinki-Vantaan lentoaseman lähtöaula
Ansvar
Helsingfors-Vanda flygplats genom tiderna största utvecklingsprogram, drygt en miljard under tio år, har slutförts. Med hjälp av utvecklingsprogrammet säkerställer Finavia Helsingfors-Vandas ställning som en av Europas bästa flygplatser, utvecklar kundupplevelsen ur såväl passagerarnas som olika samarbetsparters synvinkel och är redo att växa och ta emot 30 miljoner passagerare per år.

Helsingfors-Vanda flygplats är ett visitkort för Finland och för många den första kontakten med Finland. Vid planeringen ville man lyfta fram finsk design och kompetens till exempel i fråga om arkitektur, möbler och armaturer samt materialval. I planeringen deltog också ett stort antal passagerare, flygplatsföretag och fältpersonal.

Genom utvecklingsprogrammet ökade terminalens yta med 45 procent, vilket möjliggör nya, moderna flygplatslokaler för passagerarna. Flygplatsens avgångs- och ankomsthallar moderniserades fullständigt, vilket gjorde det möjligt att övergå från två terminaler till en terminal. Dessutom reformerades också säkerhetskontrollen, butikerna, restaurangerna, tjänsterna samt parkerings- och kollektivtrafikarrangemangen. Den nya resecentralen kopplar samman olika trafikformer och har förbindelse till bussterminalen för lokal- och fjärrtrafik, till tågstationen för huvudstadsregionens närtrafik och till taxistationen och parkeringshuset.

I utvecklingsprogrammets innehåll fäster Finavia stor vikt också vid flygbolagskunderna. Tack vare den utbyggda uppställningsplattan, parkeringsplatserna för nya flygplan, passagerarbryggorna och den ökade kapaciteten för bagagehantering kan flygbolagen fungera smidigt i Helsingfors-Vanda och betjäna sina kunder bättre än tidigare.

– Helsingfors-Vanda flygplats öppnades 1952 för de olympiska spelen i Helsingfors och utbyggdes i årtionden steg för steg. Terminalens delar representerade planeringen och arkitekturen under de olika årtiondena. Nu har alla funktioner och tjänster samlats under samma tak. Detta möjliggör en smidig kundupplevelse, korta avstånd på flygplatsen och lättillgängliga tjänster, säger Kimmo Mäki, Finavias verkställande direktör.

Den internationella flygplatsorganisationen ACI (Airports Council International) tilldelade Helsingfors-Vanda flygplats titeln som den bästa flygplatsen i Europa i sin storlekskategori i slutet av juni. Urvalskriterierna var bland annat ansvarsarbete, operativ effektivitet, innovationer och återhämtning från pandemin.

– Utöver det omfattande byggprojektet uppnådde vi också det ambitiösa mål för kundnöjdhet som vi satt upp för projektet. Flygplatsen fortsatte att fungera normalt under hela utvecklingsprogrammet, samtidigt som passagerarnas positiva kundupplevelse ökade under den pågående byggnationen. Kundnöjdheten med Helsingfors-Vanda flygplats var god redan innan utvecklingsprogrammet inleddes, och jag är mycket glad att den har fortsatt att vara uppåtgående, fortsätter han.

Utöver kundupplevelsen har klimat- och miljöfrågor beaktats på ett övergripande sätt såväl vid materialval som vid energilösningar i utvecklingsprogrammets projekt. Utvecklingsprogrammet bidrog också på ett betydande sätt till att Helsingfors-Vanda flygplats redan 2017 blev koldioxidneutral.

Flygplatsen är också en viktig arbetsgivare och ekonomisk aktör. Utvecklingsprogrammets sysselsättningseffekt under byggtiden var cirka 17 000 årsverken och graden av inhemskt arbete 90 procent.

– Att beakta ansvarsfullheten är en förutsättning för hela sektorns framtid och därigenom för att Helsingfors-Vanda nya lokaler ska betjäna passagerarna ännu flera årtionden framöver, sammanfattar Mäki.

Helsingfors-Vanda flygplats har tre år (2018–2022) valts till Europas bästa flygplats i sin storleksklass och fem år till Nordeuropas bästa flygplats
(2016–2023). Utöver detta har flygplatsen fått många nationella och internationella priser och utmärkelser, bland annat för projektledning och byggande, informationsmodellering i olika skeden av projektet, arkitektur och planering samt restaurangtjänster och certifikat för ansvarsfullt byggande. Finavia fick cirka 9,6 miljoner euro i EU-finansiering för planerings- och genomförandefasen för det resecentrum som kopplar samman olika trafikformer.