Hoppa över navigering

Nästa regering måste förbättra Finlands tillgänglighet  

Article published
09.04.2023 kl 09:00
Portaat ja lentokonekyltti
Företag
Finlands avstånd till omvärlden har ökat till följd av det ryska angreppskriget. Vi har förlorat vårt gynnsamma logistiska läge mellan Asien och Europa för en lång tid.

Den kortaste flygrutten mellan Europa och Asien över Ryssland är stängd för EU-ländernas flygbolag, liksom järnvägstrafiken till Ryssland och sjö- och containertrafiken till Sankt Petersburg. Finland blir mer och mer likt en ö.

Nästa regering måste ta fram en konkret handlingsplan för att förbättra Finlands internationella och inhemska tillgänglighet. Programmet ska syfta till att utveckla det finländska trafiksystemet som helhet, tillsammans med aktörer inom trafiksektorn såsom Finavia, Finnair och VR. Vi är redo för detta arbete. 

Passagerarna betjänas bäst av en helhet där resan är sömlös och byten från ett transportmedel till ett annat är smidiga. Passagerarna drar nytta av tillräckligt livligt trafikerade knutpunkter. En sådan helhet ger upphov till ett heltäckande trafiksystem, som i sin tur drar nytta av de olika färdsättens konkurrensfördelar.

För passagerarna skulle resekedjornas smidighet också återspeglas i hur lätt det är att köpa en biljett.

Vi är redo att främja en modell där man kan resa med en enda biljett, även om resan inkluderar flyg-, tåg- eller bussresor.

Alla trafikformer behövs. Flygen förbinder Finland med resten av världen, och Helsingfors-Vanda flygplats är en naturlig och effektiv knutpunkt för Finlands internationella trafik. I inrikestrafiken lämpar sig flygen däremot för rutter där passagerarvolymerna är tillräckligt stora för lönsam flygtrafik på marknadsmässiga villkor.

Tåg- och bussförbindelser täcker inhemska destinationer i stor utsträckning, kostnadseffektivt och på ett miljövänligt sätt. För att förbättra tillgängligheten måste tågförbindelser utan byten som sparar på restiden till Helsingfors-Vanda förbättras. Den så kallade flygbanan, som möjliggör direkta fjärrtågförbindelser till flygplatsen, bör byggas oavsett andra järnvägsprojekt.

När utkontrakterade tjänster upphandlas med offentliga medel för annars olönsamma förbindelser måste alla färdsätt beaktas vid konkurrensutsättningen.

Till exempel måste anslutningarna mellan Helsingfors-Vanda och regioncentrumen förverkligas som tåg- eller bussförbindelser, om det är förnuftigt och ekonomiskt fördelaktigt med tanke på restiden.

I en försvagad samhällsekonomi är det ansvarsfullt att trafiklösningarna är både ekonomiskt och miljömässigt hållbara.

Med nationella beslut kan Finland också stärka sin internationella ställning som en del av de globala trafikflödena. Finavia, Finnair och VR säkerställer och utvecklar Finlands förbättrade tillgänglighet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Vi hoppas att nästa regering kommer att dela denna uppgift med oss. 

Kimmo Mäki, verkställande direktör, Finavia

Topi Manner, verkställande direktör, Finnair

Elisa Markula, verkställande direktör, VR