Hoppa över navigering

Översikt över Finavias affärsverksamhet H1/23: Finansieringen av Finlands flygplatsnätverk bör säkras på lång sikt

Pressmeddelande
Article published
31.08.2023 kl 09:15
Kuvassa Finavian siniset liput.
Företag
Finavias omsättning ökade under januari–juni tack vare en ökning av antalet resenärer. Bolagets lönsamhet stärktes inom samtliga affärsområden, men rörelseresultatet var fortsatt negativt på grund av för litet antal resenärer. Den långsamma återhämtningen i antalet resenärer har en betydande inverkan på Finavias ekonomi och därmed på de regionala flygplatsernas verksamhet. Detta framgår av Finavias affärsöversikt för januari–juni 2023.

Flygtrafikens tillväxt fortsatte under januari–juni 2023. Ökningen i antalet passagerare ökade Finavias flygtrafikintäkter, vilket förbättrade bolagets lönsamhet. Bolagets rörelseresultat före avskrivningar ökade med 131 % till 43,2 miljoner euro. Under rapportperioden uppnådde bolaget även sparprogrammets mål i förtid. Sparprogrammet som lanserades till följd av coronapandemin omfattade bland annat en minskning av operativa kostnader och investeringar på 300 miljoner euro.

Bolagets rörelseresultat var fortsatt negativt och uppgick till -14,5 miljoner euro. Huvuddelen av Finavias omsättning består av flygtrafikintäkter, såsom passagerar- och landningsavgifter som betalas av flygbolagen. Den rapporterade förlusten påverkades särskilt av de låga passagerarvolymerna på Helsingfors-Vanda flygplats till följd av det ryska förbudet mot överflygningar. Antalet passagerare på Helsingfors-Vanda är fortfarande bara cirka 70 procent av volymerna under januari–juni 2019, före coronapandemin. Antalet passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats påverkar hela Finland: I enlighet med nätverksprincipen har de regionala flygplatsernas operativa kostnader huvudsakligen täckts av flygtrafikintäkter från Helsingfors-Vanda flygplats.

– Vi uppskattar att antalet resenärer och därmed Finavias flygtrafikintäkter kommer att förbli låga på grund av det ryska överflygningsförbudet under lång tid framöver. På grund av det måttliga antalet resenärer täcker intäkterna från Helsingfors-Vanda inte verksamhetskostnaderna för alla regionala nätverksflygplatser eller framtida investeringsbehov. Trots att vi aktivt fortsätter vårt arbete med att lansera nya flygförbindelser, samt genomför sparåtgärder och andra åtgärder för att säkerställa ekonomiskt hållbar verksamhet, står finansieringen av flygplatsnätverket inför en allvarlig situation, kommenterar Finavias VD Kimmo Mäki.

Affärsöversikten för januari–juni 2023 visar att det tagit tid för passagerarvolymerna att återhämta sig till nivån före coronapandemin, särskilt på Finavias mindre nätverksflygplatser. Passagerarvolymerna på små flygplatser har minskat i åratal, och det finns inga faktorer i sikte som väsentligt skulle påverka den nedåtgående trenden.

Tillfällig offentlig finansiering har beviljats för flygförbindelser till Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi-Torneå, Karleby-Jakobstad, Björneborg och Nyslott. Det offentliga stödet för Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi-Torneå och Karleby-Jakobstad flyg upphör i april 2024. Finavia uppskattar, att fortsatt upphandlad trafik till lågtrafikerade flygplatser skulle orsaka Finavia årliga förluster på cirka 20 miljoner euro.

‒ När man talar om subventioner för regional flygtrafik i Finland vore det bra att också ta hänsyn till beslutets inverkan på Finavias ekonomi. Inget luftfartyg kan landa eller lyfta säkert utan en välskött flygplats, säger Mäki.

De regionala flygplatserna är mycket oproportionerliga när det gäller utvecklingen av antalet passagerare: Under rapportperioden såg antalet passagerare en särskilt positiv utveckling på flygplatserna i Tammerfors-Birkala, Rovaniemi och Åbo, tack vare öppnandet av direkta internationella flygförbindelser. Rovaniemi har till och med överskridit sitt antal passagerare för 2019, vilket kan betraktas som en stark signal om Lapplands internationella attraktionskraft som turistmål. Bland flygplatserna i Lappland nådde Kittilä, Ivalo och Kuusamo nästan upp till nivån från 2019.

Översikt över Finavias affärsverksamhet januari–juni 2023 (på engelska)
Aktuell statistiken över flygtrafiken på Finavias webbplats Information om flygtrafiken (på engelska)